เน็ตประชารัฐ » กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนวิทยากรแกนนำส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” เดินหน้าถ่ายทอดวิชาสร้าง “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” ทั่วประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนวิทยากรแกนนำส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” เดินหน้าถ่ายทอดวิชาสร้าง “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” ทั่วประเทศ

1 January 2018
416   0

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนวิทยากรแกนนำส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” เดินหน้าถ่ายทอดวิชาสร้าง “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” ทั่วประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งสร้างความรู้การใช้ประโยชน์จาก “เน็ตประชารัฐ” หนุน “วิทยากรแกนนำ” เริ่มจัดกิจกรรมอบรมส่งต่อความรู้ขยายผลสร้าง “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” ทั่วประเทศ ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ” ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการให้ความรู้ด้านดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐแก่ “วิทยากรแกนนำ” เพื่อต่อยอดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐและการใช้งานอินเทอร์เน็ตในระดับพื้นฐาน ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนจาก 24,700 หมู่บ้าน สร้างการเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็วอย่างรู้เท่าทัน ครบทั้ง 5 รุ่นแล้ว

โดยขณะนี้วิทยากรแกนนำทั้ง 1,000 คน ได้เริ่มจัดกิจกรรมส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐแล้ว อาทิ นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชนที่เป็นตัวแทน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐ เช่นเดียวกับนางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในพื้นที่ เข้าร่วมหารือเพื่อดำเนินการอบรมต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ รวมถึงนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายอารง กะลูแป ครูอาสาฯ ปอเนาะ กศน.ยะรัง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้นำในชุมชนในกิจกรรมสร้างการรับรู้และเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ร่วมกับ ทีโอที ณ วัดทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รวมถึงการจัดประชุมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ รุ่นที่ 4 โดยมีแกนนำหมู่บ้านควนโนรี หมู่บ้านปากล่อ และหมู่บ้านทุ่งพลา เข้าร่วม ณ ศูนย์วัฒนธรรมมหาราช (วัดทรายขาว) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี การอบรมการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และทีมครู กศน.จังหวัดชุมพรโซนเหนือ เพื่อยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำพาประชาชนเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

 “ตามเป้าหมายการขยายผลสร้างความรู้ของวิทยากรแกนนำทั้ง 1,000 คน จะสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากเน็ตประชารัฐไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการดำรงชีวิต และเข้าถึงบริการของภาครัฐ บริการด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์ รวมทั้งการใช้เพื่อการสร้างเศรษฐกิจในชุมชน ด้วยการค้าขายสินค้าชุมชน ในลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) นอกจากนั้นกระทรวงฯ มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายการทำงานที่มีความยั่งยืนในรูปแบบอาสาสมัคร หรือ “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” เพื่อให้เกิดเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ต่อไป” ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.