IT NEWS » ธปท.ลงนาม MOU ด้าน FinTech ระหว่างธนาคารกลางสิงคโปร์และธนาคารแห่งประเทศไทย ​

ธปท.ลงนาม MOU ด้าน FinTech ระหว่างธนาคารกลางสิงคโปร์และธนาคารแห่งประเทศไทย ​

21 July 2017
382   0

การลงนามในความตกลงร่วมมือด้าน FinTech และบันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ระหว่างธนาคารกลางสิงคโปร์และธนาคารแห่งประเทศไทย ​

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้ร่วมลงนามในความตกลงร่วมมือด้าน FinTech และบันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงินฉบับปรับปรุง ในระหว่างการประชุมทวิภาคีระหว่างทั้งสองธนาคารกลาง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปี โดยในปีนี้ธนาคารกลางสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ​


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.