IT NEWS » สวทช. สนับสนุนรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไทย

สวทช. สนับสนุนรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไทย

21 October 2018
122   0

11 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี : นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมอบรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไทย ให้กับสื่อมวลชนออนไลน์ผู้ผลิตข่าวดิจิทัล

โดยข่าว “เปิดใจหมอไทยคนแรก คว้าที่ 1 งานวิจัยโลก รักษาผมร่วงศีรษะล้านจากพันธุกรรม” จาก Thairath Online รับรางวัลดีเด่น ขณะที่รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ข่าว “นักธรณีฟิสิกส์พบโครงสร้างปริศนาใต้วัดไชยฯ อยุธยา” โดย MGR Online และข่าว “ไขมันทรานส์ คืออะไร ถึงคร่าคนได้ทั้งโลก 5 แสนคนต่อปี” จาก PPTV Online

  


พิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” (Digital News Excellence Awards 2018) เป็นงานที่จัดขึ้นโดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานและรางวัลหลักจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งด้านเทคโนโลยี เนื้อหา รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนรางวัลจากองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนออนไลน์หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมกำลังใจและความภูมิใจในวิชาชีพนักข่าวดิจิทัล รวมไปถึงกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่ให้ความสำคัญในการผลิตข่าวในเชิงลึกสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม

โดยในปีนี้จัดให้มีการประกวดใน 8 ประเภทข่าว ประกอบด้วย ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม ประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไทย และประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.