งานไอที » สวทช. รับสมัครเจ้าหน้าที่สารสนเทศ / งานบริการความรู้และห้องสมุด

สวทช. รับสมัครเจ้าหน้าที่สารสนเทศ / งานบริการความรู้และห้องสมุด

16 February 2016
481   0

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534

สวทช

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 


หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ออนไลน์ และฉบับพิมพ์)
 • การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศตามระบบสากล (การจัดหมวดหมู่รายการทรัพยากรสารสนเทศ Library Catalog)
 • ประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรสารสนเทศ ให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก สวทช.
 • ประสานงานจัดสัมมนา แนะนำ สาธิต ประชาสัมพันธ์ แหล่งความรู้ / การจัดการความรู้ KMคุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป

  *** ทักษะความสามารถพิเศษ

 • ICT / การจัดการสารสนเทศ / ภาษาอังกฤษ / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120E-mail: recruit@nstda.or.th
 • โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71105 (ปัทมาพร)
 • 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
 • ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.