เน็ตประชารัฐ » รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” จ.เพชรบุรี

รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” จ.เพชรบุรี

10 March 2018
285   0

รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” จ.เพชรบุรี โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ของประชาชน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

ทั้งการหาแหล่งความรู้บนโลกออนไลน์ การนำสินค้าและบริการในชุมชนมาดำเนิน ธุรกิจรูปแบบ e-Commerce ได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการเข้าถึงบริการและความเคลื่อนไหวของภาครัฐ โดยเน็ตประชารัฐเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้เข้าถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยราคาที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ซึ่งรูปแบบที่หลากหลายของบริการออนไลน์ จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ ด้านคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 3 บ้านรางจิต ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.