SECURITY » รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์

21 June 2019
213   0

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน “Live Beyond” ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

โดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ LET จัดขึ้น เพื่อเปิดตัวในฐานะ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ ชั้นนำที่สามารถบูรณาการเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเหนือระดับ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond Security โชว์ 4 กลุ่มงานไฮเทค ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผสานแพลทฟอร์มอัจฉริยะ และเสริมศักยภาพงานรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ยังเป็นการโชว์ความเป็นผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ทั้งการออกแบบ บูรณาการระบบสารสนเทศ (System Integration Service) ระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่น รวมถึงงานบริการบำรุงรักษาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของเซอร์วิส โพรไวเดอร์ ที่ให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบโทเทิ่ล โซลูชั่นส์ (Total Solution) สอดรับกับประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.