SECURITY » กระทรวงดิจิทัล เข้าร่วมประชุม “Broadband Commission for Sustainable Development 2018” และงาน “Transform Africa Summit 2018”

กระทรวงดิจิทัล เข้าร่วมประชุม “Broadband Commission for Sustainable Development 2018” และงาน “Transform Africa Summit 2018”

12 May 2018
233   0

ผู้ช่วย รมว.ดิจิทัลฯ เข้าร่วมประชุม “Broadband Commission for Sustainable Development 2018” และงาน “Transform Africa Summit 2018”

              ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมการประชุม “Broadband Commission for Sustainable Development 2018” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงคิกาลี สาธารณรัฐรวันดา ซึ่งเป็นเวทีการหารือของคณะกรรมการบรอดแบนด์ที่ประกอบด้วยผู้นำจากทั่วทุกภูมิภาค  จำนวน 34 คน ทั้งจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม องค์การระหว่างประเทศ และภาคการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักในการหารือเรื่องการขยายโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นแนวทางการลดช่องว่างดิจิทัล เพื่อให้ประชากรจำนวน 3.8 พันล้านคนทั่วโลก เข้าถึงเทคโนโลยีบรอดแบนด์ รวมถึงบริการต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การค้าการลงทุน การศึกษา สุขภาพ และการปกครอง ทั้งนี้ สหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมการบรอดแบนด์ชุดปัจจุบัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ของไทย ร่วมเป็นกรรมการด้วยนั้น มีภารกิจหลักในการทำให้ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รวมทั้งช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการจ้างงาน การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ยังได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Transform Africa Summit 2018 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจัดต่อเนื่องกับการประชุม Broadband Commission ภายใต้หัวข้อหลักในการจัดงาน คือ “Accelerating Africa’s Single Digital Market” โดยมีประธานาธิบดีสาธารณรัฐรวันดา ประธานกลุ่ม Transform Africa Summit เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้นำจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมจำนวนมาก 


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.