Apple ร่วมกับ ChargePoint เพิ่มสถานีชาร์จไฟลงใน Apple Maps แล้ว โดยผู้ขับขี่ยังสามารถคลิกบนป้ายที่แสดงบนแผนที่เพื่อขอเส้นทางไปยังศูนย์บริการได้ สอบถามเวลาเปิด-ปิดของศูนย์บริการได้ และสอบถามราคาได้จาก Apple Maps ด้วย สำหรับแอปเปิลเอง จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการผนวกข้อมูลด้านสถานีชาร์จไฟให้กับรถยนต์ลงมาในแผนที่แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในครั้งนั้นเป็นการใส่ชื่อลานจอดรถที่ให้บริการชาร์จไฟ ที่อ้างอิงมาจาก Parkopedia          Download ChargePoint: Electric Vehicle Charging On the Go บริการของสถานีชาร์จไฟ ChargePoint เมื่อมาถึงสถานีชาร์จ ผู้ใช้ไอโฟนยังสามารถจ่ายชำระค่าชาร์จไฟได้...