Infographic | Dailytech.in.th-ติดตามความเคลื่อนไหวในโลกเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ ข่าวไอทีล่าสุด iPhone iPad Android Windows 10 Gadget ทิป เทคนิค คอมพิวเตอร์ รีวิว บทความ IT ที่อินเทรนในแต่ละช่วงเวลา
You are here: »
INFOGRAPHIC

วางผังธุรกิจชีวภาพไทยโตอย่างไรให้ยั่งยืน [Infographic]

ธุรกิจพลังงานชีวภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมถึงไทย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับประเทศ กระแสรักษ์โลกที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยมีมุมมองโอกาสและความท้าทายทางด้านธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานชีวภาพในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 1) ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล และ 3) ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ ทั้งนี้ อีไอซีประเมินว่าหากภาครัฐยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวภาพของไทยอยู่ที่ราว แสนล้านบาท ระหว่างปี 2016 ถึงปี 2020


INFOGRAPHIC

Smart Farming ความหวังของโลกและโอกาสของไทย[Infographic]

Highlight   แนวโน้มความต้องการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในโลกเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคงที่ การทำการเกษตรในอนาคตจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการเลี้ยงประชากรโลก อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตรของไทยอีกด้วย ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าไทยมีศักยภาพในด้านนี้ โดยภาคการเกษตรไทยควรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เช่น การแนะนำการปลูกพืชให้เหมาะสมต่อพื้นที่ การสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เร็วขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมองว่าเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาระบบซึ่งออกแบบเฉพาะให้เหมาะสมกับพันธุ์พืชและสภาวะอากาศของไทยในราคาไม่สูงนัก     ในอนาคตความต้องการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรและเนื้อสัตว์ต่อคนจะเพิ่มขึ้นมากจากจำนวนประชากรโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประมาณการว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นราว 35% เป็น พันล้านคนในปี 2050 นอกจากนี้ ด้วยรายได้ต่อคนที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้ประชากรชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่มีประชากรจำนวนมาก เช่น จีน...
INFOGRAPHIC

Airbnb สะเทือนวงการโรงแรมจริงหรือ?[Infographic]

Airbnb สะเทือนวงการโรงแรมจริงหรือ? Highlight การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Airbnb ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมระดับกลาง-ล่าง ถึงแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายควบคุมห้องพักซึ่งทำให้การขยายตัวของห้องพัก Airbnb ชะลอตัวลง แต่ในขณะเดียวกันก็จะทำให้ธุรกิจเข้ามาแข่งขันในตลาดโรงแรมได้อย่างเต็มตัว  ปัจจุบันกลุ่มลูกค้า Airbnb ยังเป็นคนละกลุ่มกับนักท่องเที่ยวหลักที่เข้าพักโรงแรมในไทย ดังนั้น ธุรกิจโรงแรมในไทยจึงอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาแย่งตลาดมากนัก อีกทั้ง ด้วยราคาโรงแรมในไทยที่ใกล้เคียงกับ Airbnb ทำให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเลือกพักในโรงแรมมากกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสที่ Airbnb จะเข้ามาเป็นคู่แข่งหลักกับตลาดโรงแรมในไทยในอนาคต จากการที่นักท่องเที่ยวจีนเริ่มหันมาใช้ Airbnb มากขึ้นกว่า 1...
INFOGRAPHIC

ข้อมูลส่วนบุคคลดูแลอย่างไรให้ปลอดภัย [Infographic]

8 ข้อสำคัญที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ต้องให้ความใส่ใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล มีอะไรบ้าง ++++++++++++++++++++++++++++++ สามารถดูกิจกรรมต่าง ๆ ของ ICT Law Center ได้ที่ หรือติดต่อสอบถาม Incoming search terms:infographic เศรษฐกิจพอเพียงcybersecurity etda infographic
AUTO

ตลาดสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ซิ่งไกลแค่ไหน? [Infographic]

จากสภาวะตลาดของรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันเริ่มเข้าใกล้จุดอิ่มตัว ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดสินเชื่อรถจักรยานยนต์มีความรุนแรงขึ้น โดยส่วนแบ่งการตลาดของผู้ประกอบการรายย่อยและตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการสินเชื่อมีสัดส่วนที่ลดลง ในขณะที่บริษัทสินเชื่อรายใหญ่กลับมีสัดส่วนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าบริษัทสินเชื่อรายย่อย รวมถึงตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการสินเชื่อควรมองหาโอกาสหรือแนวทางในการขยายธุรกิจ เช่น การทำธุรกิจในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันยอดขายให้แก่บริษัทในระยะนี้ที่ตลาดเติบโตช้า ตลาดรถจักรยานยนต์กำลังก้าวเข้าสู่จุดอิ่มตัว ส่งผลให้สภาวะการแข่งขันในตลาดสินเชื่อรถจักรยานยนต์มีความรุนแรงมากขึ้นจากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก พบว่าหลังจากปี 2012 เป็นต้นมา ยอดจดทะเบียนของรถจักรยานยนต์เติบโตในอัตราที่ลดลง เฉลี่ยปีละ ล้านคัน โดยปัจจุบันมียอดจดทะเบียนสะสมอยู่ที่ ล้านคัน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2016) หรือมีการเติบโตอยู่แค่ราว ด้วยสัดส่วนของรถจักรยานยนต์ต่อประชากรในระยะเวลา 3-4...
INFOGRAPHIC

หุ่นยนต์ไทย ความท้าทายใหม่ที่น่าจับตามอง[Infographic]

ในปัจจุบันหุ่นยนต์ถูกใช้งานกับภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่มีแนวโน้มจะหันไปใช้ในภาคบริการมากขึ้นในอนาคต หากนับจากนี้ไปอีก 2-3 ปี ความต้องการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลกมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 2 เท่า เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนไป ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมต้องการที่จะแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะต่อไปไทยอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากจีนในอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เนื่องจากจีนกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้น อีไอซีมองว่าการเร่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับจีน รวมถึงผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆ ให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชีย อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เป็นสิ่งที่ไทยไม่ควรมองข้าม อย่างไรก็ดี สำหรับโอกาสและศักยภาพของไทยในการผลิตหุ่นยนต์บริการควรที่จะมุ่งเน้น การ “จับ” ตลาดเฉพาะ (niche market) และการ...
How to

ทำไมผู้บริโภคจึงช้อปปิ้งอาหารออนไลน์? [Infographic]

อาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในสินค้าที่คนไทยนิยมซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผลสำรวจของอีไอซีชี้ว่าลูกค้าเกินครึ่งซื้ออาหารออนไลน์เป็นประจำทุกเดือน สถานการณ์ตลาดที่เริ่มคึกคักทำให้ผู้จำหน่ายอาหารออนไลน์นำเอากลยุทธ์การขายต่างๆ มาใช้และยังร่วมมือกับผู้เล่นรายอื่นเพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่ตนเอง อย่างไรก็ดี ภาวะการแข่งขันกำลังส่งสัญญาณชัดเจนขึ้น อีไอซีจึงแนะให้ธุรกิจปรับตัวเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ และพิชิตใจผู้บริโภคให้ได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีช่องทางจำหน่ายอาหารออนไลน์ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจหากไม่อยากตกเทรนด์โดยไม่รู้ตัว ผู้บริโภคไทยเริ่มหันมาช้อปปิ้งอาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องจากสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการซื้อผ่านช่องทางดั้งเดิม แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะยังคงคุ้นชินกับการเลือกซื้ออาหารและวัตถุดิบประกอบอาหารจากตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ แต่จากผลสำรวจล่าสุดของอีไอซีพบว่าปัจจุบันผู้บริโภคราว 20% ซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ และกว่าครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวซื้ออย่างน้อยเดือนละครั้ง (รูปที่ 1) โดยเหตุผลอันดับต้นๆ ที่ทำให้ช่องทางดังกล่าวเป็นที่นิยม คือ บริการส่งสินค้าถึงบ้าน สะดวกและประหยัดเวลา มีส่วนลดและโปรโมชั่นดีกว่าที่ร้าน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริโภคอายุระหว่าง 20-40...
Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Translate »


Free Auto Backlinks