It News | Dailytech.in.th-ติดตามความเคลื่อนไหวในโลกเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ ข่าวไอทีล่าสุด iPhone iPad Android Windows 10 Gadget ทิป เทคนิค คอมพิวเตอร์ รีวิว บทความ IT ที่อินเทรนในแต่ละช่วงเวลา
You are here: »
ICT News

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดจุดบริการตู้อเนกประสงค์ของภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ในระดับภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดจุดบริการตู้อเนกประสงค์ของภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ในระดับภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดจุดบริการตู้อเนกประสงค์ของภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ในระดับภูมิภาคของประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแสดงความยินดีกับชาวเชียงใหม่ที่จะได้สัมผัสงานบริการจากภาครัฐที่มีความทันสมัย รวดเร็วทันใจ และตอบรับยุคประเทศไทย โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ./EGA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบราชการยุคใหม่ให้เกิดการบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน...
ICT Contests

กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานปิดการสัมมนา นิทรรศการ และประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา โดยนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานปิดการสัมมนา นิทรรศการ และประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียรเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งด้านการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และหวังจะได้พัฒนาต่อยอดความสำเร็จในก้าวต่อไป อีกทั้งฝึกตนเองให้เป็นคนดีที่รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. จัดแข่งขันผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสื่อที่ผลิตสู่สังคมในรูปแบบหนังสั้นที่มีเนื้อหาด้าน...


ICT News

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมยินดีและแสดงวิสัยทัศน์ในงานเปิดตัวบริษัทร่วมทุนพัฒนาเกม “ทรู แอกซิออน เกมส์” 

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมยินดีและแสดงวิสัยทัศน์ในงานเปิดตัวบริษัทร่วมทุนพัฒนาเกม “ทรู แอกซิออน เกมส์”  โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่กลุ่มทรู ร่วมกับ บริษัท แอกซิออน เวนเจอร์ส จากประเทศแคนาดา ได้เปิดตัวบริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาเกม “ทรู แอกซิออน เกมส์” รวมถึงการขยายตลาดเกมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมเตรียมยกระดับภาคอุตสาหกรรมเกมของไทยสู่ตลาดโลก ซึ่งตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทพัฒนาเกมที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ดร.พิเชฐฯ ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องอุตสาหกรรมเกมและนโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาล โดยเฉพาะแผนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกม หรือ Game Academy...
Google News

Google Maps เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ช่วยจำที่จอดรถ

Google Maps เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ช่วยจำที่จอดรถ โดยความพิเศษอีกประการหนึ่งของกูเกิลแมปส์ คือ การอนุญาตให้ผู้ใช้งานป้อนเวลาลงไปได้ว่า จะจอดในจุดนี้กี่ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสำหรับที่จอดรถแบบมีกำหนดเวลา เพราะเมื่อใกล้เวลาหมด ระบบจะส่ง Notification แจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานให้ด้วยและทั้งนี้ บริการดังกล่าว จะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ เช่น จอดทิ้งไว้ที่สนามบิน และเดินทางไปต่างประเทศ         โดยจุดที่จอดจะปรากฏเป็นจุดตัว “P” อยู่ภายในแผนที่ แต่การกำหนดจุดนั้น ผู้ใช้งานต้องทำด้วยตัวเอง ระบบยังไม่สามารถทำแทนได้แบบอัตโนมัติแต่อย่างใด นอกจากนี้ กูเกิลแมปส์ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ใส่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับที่จอดรถ...
ICT News

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7” โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7” โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ./EGA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐให้มีความพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในยุคเปลี่ยนผ่านประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล นับเป็นก้าวที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป นอกจากนี้ การอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการต่อยอดและนำความรู้ที่ได้มาปรับในการทำงานอย่างแท้จริง รวมถึงความรู้ที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และกรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ...
Digital TV

สมาคมนักข่าวฯ ร้อง ‘กสทช.’ ทบทวนคำสั่งกสท. สั่งพักใบอนุญาต Voice TV

แถลงการณ์ร่วมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง ขอเรียกร้องให้ กสทช. ทบทวนคำสั่ง กสท. ที่สั่งพักใบอนุญาต Voice TV สืบเนื่องจาก กสท. สั่งพักใบอนุญาต Voice TV โดยอ้างเหตุผลว่า Voice TV กระทำผิดซ้ำซาก เพราะมีการออกอากาศรายการที่ขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 97 และ 103  ใน 3 รายการ ยังมีเนื้อหาไม่เหมาะสม...
ICT News

รมว.ดีอี เผยแอฟริกาใต้ – เอสโตเนีย และกลุ่มสมาชิก GEN ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ตอบรับร่วมงาน Thailand Bigbang 2017

รมว.ดีอี เผยแอฟริกาใต้ – เอสโตเนีย และกลุ่มสมาชิก GEN ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ตอบรับร่วมงาน Thailand Bigbang 2017 ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ที่กรุงเทพฯ พร้อมเดินหน้าสร้างสะพานดิจิทัลเชื่อมไทยสู่แอฟริกาใต้                 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Global Entrepreneurship...
IT News

DTAC ชูสมาร์ทเซอร์วิส พลิกโฉมศูนย์บริการสู่แบรนด์ดิจิทัลอันดับ1

DTAC ชูสมาร์ทเซอร์วิส พลิกโฉมศูนย์บริการสู่แบรนด์ดิจิทัลอันดับ1 โดย “ดีแทค” ชูสมาร์ทเซอร์วิส พลิกโฉมศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ สร้างประสบการณ์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว พลิกลุคพนักงานด้วยสไตล์สปอร์ตตี้และสมาร์ทแคชชัวร์ ด้าน Jaymart ฉลองครบรอบ17ปี จัดงานใหญ่พร้อมพันธมิตร กระตุ้นตลาดสมาร์ทโฟน โดย Jaymart จัดงานใหญ่ครบรอบ 17 ปี เปิดงาน “IT Junction Dealer Convention 2017” รุกทุ่ม 20 ล้านบาท...
ICT News

True เปิดตัวบริษัท True Axion Games สตูดิโอพัฒนาเกมในไทย

True เปิดตัวบริษัท True Axion Games สตูดิโอพัฒนาเกมในไทย โดยTrue จับมือบริษัท Axion Ventures ที่มีฐานพัฒนาเกมในจีน เปิดบริษัท True Axion Games เพื่อพัฒนาและขยายตลาดเกมในไทยและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าเป็นบริษัทพัฒนาเกมที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย True Axion Games เป็นบริษัทร่วมทุน โดยกลุ่มทรูถือหุ้น 40% ผ่านทางบริษัททรูอินคิวบ์และแอกซิออนเวนเจอร์ถือหุ้นอีก 60% ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ...
ICT News

สุดยอดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Sony ในงาน CES 2017

จุดประกายจินตนาการของคุณให้ลุกโชนและค้นพบโลกใหม่ของความบันเทิงไปกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่จาก Sony ที่นำมาแสดงในงาน CES 2017 งานแสดงผลิตภัณฑ์ด้านอิเลคทรอนิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกปีนี้ BRAVIA OLED A1 คิดนอกกรอบ ทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะสร้างความสมจริงขั้นสุดให้กับคุณ ทั้งสีดำสนิทและสีสันสมจริง แต่ละพิกเซลที่จะส่องประกายถูกควบคุมและสั่งงานได้ทั้งหมด แน่นอนว่าคุณแทบไม่เชื่อสายตากับความสมจริงนี้อย่างแน่นอน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BRAVIA OLED A1 HT-ST5000 มิติใหม่แห่งเสียง ค้นพบระบบเสียงภายในบ้านอันน่าตื่นเต้น รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับระบบ Dolby Atmos และระบบเสียงรอบทิศทางแบบ S-Force Pro...
ICT News

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand Food Innovation Forum 2017”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand Food Innovation Forum 2017” โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Thailand Food Innovation Forum 2017” พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “อาหารไทย สู่ตลาดโลกอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไร?” ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs และ Startup พบปะกับนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับการนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารนับมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ...
ICT News

กระทรวงการคลัง สนับสนุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าวว่า กระทรวงการคลัง กำลังเร่งสรุปมาตรการทางภาษี ตามที่ บีโอไอ เสนอ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชน ลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในรูปแบบ บีโอไอ พลัส เบื้องต้นจะกำหนดให้ต้องลงทุนผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วย  คาดว่าจะสามารถออกมาตรการได้ในเร็วนี้ ขณะที่กรมสรรพสามิต พร้อมสนับสนุนสิทธิด้านภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องต่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า  
Google News

ก่อนที่จะสายเกินไป! Google เริ่มจัดการกู้วิกฤตกรณีโดนแบนโฆษณา

Google เริ่มจัดการกู้วิกฤตกรณีโดนแบนโฆษณาจากสื่อโฆษณาชั้นนำ โดยหลังจากสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษอย่าง The Guardian, BBC, Transport for London, บริษัทสื่อโฆษณาชั้นนำ Havas และรัฐบาลอังกฤษ ประกาศถอดโฆษณาออกจากระบบเพราะไม่พอใจที่โฆษณาของตัวเองถูกเผยแพร่อยู่ท่ามกลางคอนเทนต์หัวรุนแรงไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดยประกาศแบนโฆษณากูเกิลครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา         โดยสถานการณ์ล่าสุด คือ อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารก็เริ่มตัดสินถอดโฆษณาออกจากกูเกิลบ้าง ตัวอย่างเช่น กลุ่มธนาคาร Lloyds Banking Group...
ICT News

กพท.ประกาศยกเลิกการประกาศห้ามนำ Galaxy Note7 ขึ้นเครื่องแล้ว

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศยกเลิกข้อบังคับให้ต้องประกาศเตือนผู้โดยสารเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนซัมซุง Galaxy Note7 ก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินโดยให้เหตุผลว่าสมาร์ทโฟนซัมซุง Galaxy Note7 ได้ถูกเรียกกลับคืนโดยผู้ผลิตมาแล้วจำนวนมากกว่า 96% ของจำนวนที่จำหน่ายทั่วโลก ประกอบกับ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั่วโลกให้ความร่วมมือกับซัมซุง เพื่อส่งเฟิร์มแวร์ไปยังสมาร์ทโฟนที่ยังไม่ถูกส่งกลับคืนมา ส่งผลให้สมาร์ทโฟนเหล่านี้ไม่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ และในประเทศไทยมิได้มีการจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าว โดยประกาศยกเลิกนี้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ICT News

LinkedIn เปิดตัว “Trending Storylines” อัพเดตเทรนด์ข่าวที่ไม่เหมือนใคร

“LinkedIn” เครือข่ายสังคมด้านมืออาชีพในการทำงานได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่แล้วในชื่อ “Trending Storylines” โดยจะเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารระดับโลกมาไว้ในมือ สำหรับเปิดโลกทัศน์ให้ผู้ใช้งานได้เห็นมุมมองจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วโลก         คุณสมบัติของ Trending Storylines ของ LinkedIn การเปิดตัว Trending Storylines นั้น ต้องการให้ผู้ใช้งานได้เห็นมุมมองที่แตกต่างของ “โลก” ฝั่งอื่นๆ บ้าง Trending Storylines ของ LinkedIn เป็นบริการสำหรับคนที่อยากได้มุมมองใหม่ๆ ความเห็นใหม่ๆ เป็นหลัก  ข่าวสารต่างๆ ของ...
ICT News

ชาร์ป เตรียมปล่อยให้เช่าหุ่นยนต์ไกด์จิ๋วสำหรับนักท่องเที่ยว

ชาร์ป บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญชาติญี่ปุ่นเตรียมนำ ‘Robohon’ หุ่นยนต์ไกด์ขนาดเล็กให้นักท่องเที่ยวได้เช่าระหว่างเที่ยวในญี่ปุ่น  ผู้ประกอบการรถไฟ ไคเกียว (Keikyu) จะปล่อยให้เช่าเจ้า Robohon ได้ที่ท่าอากาศยานฮาเนดะ ในกรุงโตเกียวในวันที่ 25 เมษายนนี้ โดยทางชาร์ปกำหนดค่าธรรมการเช่าเริ่มต้นที่ 1,500 เยน หรือประมาณ 460 บาท ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม การเชื่อมต่อต้องใช้อินเทอร์เน็ต โดยต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แยก โดยชาร์ปและไกเคียว จะเริ่มปล่อยให้เช่าก่อน 20 เครื่อง และคาดว่าจะมีผู้เช่าราวๆ...
e-Commerce

เปลี่ยนใจ! อาลีบาบาเตรียมเปิดศูนย์อีคอมเมิร์ซในมาเลเซียแทนไทย

อาลีบาบาเตรียมเปิดศูนย์อีคอมเมิร์ซในมาเลเซียแทนไทย โดยอาลีบาบากรุ๊ปเตรียมเปิดศูนย์กลางอี-คอมเมิร์ซขึ้นในมาเลเซีย ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าสนใจที่จะมาเปิดในไทย โดยให้เหตุผลว่าสภาพแวดล้อมในมาเลเซียมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจกว่ามาก
ICT News

Apple เปิดตัว “Red iPhone” เพื่อระดมทุนต้านโรคเอดส์

Apple เปิดตัว “Red iPhone” เพื่อระดมทุนต้านโรคเอดส์ โดยไอแพดรุ่นใหม่ ความจุจะเริ่มที่ 32 กิกะไบท์ ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท โดยแอปเปิลระบุว่า ไอแพดรุ่นนี้หน้าจอจะสว่างกว่ารุ่นอื่นๆ นอกจากนี้ แอปเปิลยังประกาศว่าจะขยายความจุใน Ipad Mini4 และ  Iphone รุ่น SE โดยไม่เพิ่มราคาด้วย แต่ที่เป็นกระแสฮือฮากันอย่างมาก ก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นไอโฟน 7 และ 7 พลัส...
ICT News

รัฐบาลสหรัฐฯ-อังกฤษห้ามนำโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นบนเครื่องบิน

รัฐบาลสหรัฐฯประกาศห้ามผู้โดยสารที่เดินทางมาจากบางประเทศในตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ประกอบด้วย จอร์แดน, อียิปต์, ซาอุดีอาระเบีย, คูเวต, โมร็อกโก, กาตาร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้ง ตุรกี นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟน เช่นโน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ต เข้ามาภายในห้องโดยสารของเครื่องบินที่เดินทางเข้ามายังสหรัฐฯ โดยบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันการก่อการร้าย  หลังจากที่สหรัฐฯประกาศมาตรการดังกล่าวได้ไม่นาน รัฐบาลอังกฤษก็ได้ประกาศห้ามผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศ ตุรกี เลบานอน จอร์แดน อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย และ ตูนิเซีย นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลักษณะเดียวกันขึ้นเครื่องบินที่กำลังเดินทางเข้ามาในอังกฤษ โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงเช่นเดียวกัน  มาตรการที่ออกมา เป็นไปเพื่อป้องกันกลุ่มก่อการร้ายที่อาจจะดัดแปลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ให้เป็นอาวุธระเบิดสำหรับการก่อวินาศกรรมได้ อย่างไรก็ตามผู้โดยสารยังคงสามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ใส่ภายในกระเป๋าเดินทางและโหลดลงใต้เครื่องได้
ICT News

Uber เดินหน้าขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่ม โดยไม่สามารถยุติการให้บริการตามที่คมนาคมได้ขอไว้

นางเอมี่ กุลโรจน์ปัญญา  ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและนโยบาย เอเชียแปซิฟิก อูเบอร์ เปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่สามารถยุติการให้บริการ ตามที่กระทรวงคมนาคมได้ขอไว้  เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการให้บริการของอูเบอร์ รวมทั้งมีประชาชนจำนวนมากที่ต้องการใช้บริการของอูเบอร์ และคาดหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเปิดช่องทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของอูเบอร์     ส่วนกรณีระบุจะดำเนินการจับและปรับอูเบอร์ นางเอมี่ กล่าวว่า ทางอูเบอร์ พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ร่วมขับรถ และนอกจากนี้ อูเบอร์ ยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่ให้บริการในจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากกรุงเทพฯ  เชียงใหม่  บางแสนและชลบุรี โดยเน้นพื้นที่ที่มีจำนวนประชาชนหนาแน่น  หลังจากมีผู้ใช้บริการ เรียกร้องมา      ...
ICT News

“บิล เกตส์”ยังคงอันดับ 1 ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยที่สุดในโลกประจำปี 2017

ฟอร์บส์ นิตยสารด้านธุรกิจการเงินของสหรัฐ เผยการจัดอันดับผู้ที่มีฐานะร่ำรวยที่สุดในโลกประจำปี 2017 โดยนิตยสารฟอร์บส รายงานว่า ในปีนี้ มีมหาเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์ทั่วโลกรวมทั้งหมด 2,043 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 233 คน คือคิดเป็นร้อยละ 13 ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ 31 ปี ตั้งแต่ฟอร์บส์ เริ่มทำการทำรวจมา ซึ่งคาดว่าเป็นผลพวงมาจากตลาดหุ้นที่ดีดตัวขึ้นและราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้น และสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเทศที่มีมหาเศรษฐีระดับพันล้านมากที่สุดในโลก จำนวน 565 คน  ตามมาด้วยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นอันดับ 2 ซึ่งมีเศรษฐีระดับพันล้านอยู่ที่...
ICT News

กลุ่มแท็กซี่ ยื่นหนังสือคมนาคม เร่งช่วยเหลือ กรณี UBER – GRAB แย่งผู้โดยสารมากขึ้น

“แท็กซี่” รวมกลุ่มยื่นหนังสือ “คมนาคม” ช่วยเหลือ กรณี UBER – GRAB แย่งผู้โดยสารมากขึ้น โดยปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการเดิม และรูปแบบธุรกิจแบบใหม่อย่าง Sharing Economy ขมึงเกลียวขึ้น จากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพฯ เมื่อล่าสุด 20 มีนาคม 2560 นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ แท็กซี่ พร้อมสมาชิกแท็กซี่กว่า 100 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ใจความสำคัญในการยื่นหนังสือครั้งนี้กลุ่มตัวแทนได้อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดกิจการแอพพลิเคชั่นทั้ง Uber –...
ICT News

Evan Blass เผย ภาพและสเปคของ Samsung Galaxy S8 ก่อนเปิดตัวสัปดาห์หน้า

ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือ ภาพหลุดของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาอย่างไม่ขาดสาย แต่สิ่งที่น่าจะยืนยันได้ดีที่สุดถึงข่าวลือเหล่านี้ก็คือข้อมูลของ Evan Blass เจ้าของทวิตเตอร์ @evleaks ซึ่งมักจะได้ภาพหลุด และสเป็คของสมาร์ทโฟนก่อนเปิดตัวจริงแบบถูกต้องแทบจะทุกครั้ง    Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to...
ICT News

ผลสำรวจยอดผู้ชม Youtube เตรียมแซงหน้าทีวีแล้ว

เนลเซ็นบริษัทผู้จัดทำเรตติ้งโทรทัศน์ระดับโลกพบว่า ในปี 2016 ผู้ชมคลิปวีดีโอผ่านระบบสตรีมมิ่งออนไลน์มีมากถึง 15,000 ล้านชั่วโมงต่อวัน มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ผู้ชมโทรทัศน์เฉลี่ยประมาณ 21,000 ล้านชั่วโมงต่อวัน ลดลงจากปีที่แล้วกว่า พันล้านชั่วโมง ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อจึงมองว่า หากแนวโน้มการเติบโตของผู้ชมคอนเทนต์ออนไลน์ยังเป็นเช่นนี้ ภายในปี 2020 ยอดผู้ชมออนไลน์จะแซงหน้ายอดผู้ชมโทรทัศน์อย่างแน่นอน ดังนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งที่ผู้บริโภคสื่อในปัจจุบันนิยมมากที่สุด ก็คือการเข้าถึงคอนเทนต์บนออนไลน์มาเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงตัวผู้บริโภคได้เร็วที่สุด จากอุปกรณ์โมบายดีไวซ์ที่ทุกคนมีติดตัว ดูได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้พวกเขาเป็นผู้กำหนด และบริหารเวลาอย่างที่พวกเขาอยากจะทำ มากกว่าการให้รายการโทรทัศน์มากำหนดว่าพวกเขาควรต้องดูรายการทีวีกี่โมง ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ล้าสมัยแล้วนั่นเอง คุณเบ็น คิง...
IT News

กสทช.เปิดประมูลเบอร์สวย ราคาเริ่มต้น 5 แสนบาท

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดประมูลเบอร์สวยผ่านแอพพลิเคชั่นครั้งแรกวันนี้ (18 มี.ค. 2560)  โดยหมายเลขโทรศัพท์ 7 ตัวเหมือนที่มีการเสนอราคาสูงสุด คือ ลำดับที่ 1 : เลขหมาย 091-999-9999 ในราคาชนะประมูล 8,020,000 บาท   ลำดับที่ 2 : เลขหมาย 088-999-9999 ในราคา 6,610,000 บาท...
ICT News

กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมจับมือกระทรวงโทรคมนาคมฯ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผลักดันด้านดิจิทัลไทยในทุกมิติ

กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมจับมือกระทรวงโทรคมนาคมฯ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผลักดันด้านดิจิทัลไทยในทุกมิติ โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุม Global Entrepreneurship Congress (GEC2017) ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560 ได้นำคณะผู้แทนประเทศไทยร่วมหารือทวิภาคีกับ Dr Siyabonga Cwele รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคมและบริการไปรษณีย์แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่...
IT News

‘สุภิญญา กลางณรงค์’ ขอยุติหน้าที่กรรมการ กสทช. ‘ชั่วคราว’

โดยจากกรณีศาลฎีกาพิพากษาคดีองค์กรภาคประชาชน 10 คน ชุมนุมปีนรัฐสภา เพื่อคัดค้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขณะพิจารณาร่างกฎหมาย เมื่อปี 2550 โดยศาลพิพากษาให้รอการกำหนดโทษ ล่าสุดนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. จำเลยที่ 10 ในคดีดังกล่าว ได้ประกาศยุติการทำหน้าที่ชั่วคราวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว โดยระบุว่าไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนตั้งแต่วันนี้(15มี.ค.60) ระหว่างการตีความคุณสมบัติว่าขัดพ.ร.บ. กสทช. หรือไม่  โดยรายชื่อจำเลยทั้ง 10 คน มีดังนี้  1) นายจอน อึ๊งภากรณ์ อดีตประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม...
ICT News

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เจาะตลาดภูเก็ต เปิดสินเชื่อ SMART SMEs 4.0 หวังกระตุ้นการลงทุน

นายชัยณรงค์  ฉัตรรัตนวารี รักษาการผู้จัดการฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมา DEPA  ได้ดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ Thailand และ Digital Economy  โดยจัดทำโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ซึ่งร่วมกับสถาบันการเงินประกอบด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ในการส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารกิจการและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์  ให้มีความแข็งแกร่งและใช้ในการพัฒนานวัตกรรมหรือบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ไปยังจังหวัดต่างๆ ล่าสุดจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
ICT News

กรมการขนส่งทางบก เตรียมเรียก UBER หารือ 20 มี.ค. 2560 นี้

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นี้ นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก จะเรียกผู้ให้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน มาหารือเพื่อหาทางออกจากปัญหาการนำรถแท็กซี่ป้ายดำที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถสาธารณะมาวิ่งให้บริการ ซึ่งผิดกฎหมาย           นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่า ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการผู้โดยสารแต่ต้องนำรถที่ได้รับอนุญาตมาวิ่งให้บริการในระบบเท่านั้น ส่วนกรณีผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร นัดชุมนุมที่ทำเนียบฯ เรียกร้องรัฐบาลชะลอโครงการเปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัสนั้น จะเชิญมาหารือสัปดาห์หน้า  
ICT News

รมว.ดิจิทัลฯ จับมือ ก.พ. และ สกอ. เร่งสรรหาบุคลากร เสริมทัพขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล

รมว.ดิจิทัลฯ จับมือ ก.พ. และ สกอ. เร่งสรรหาบุคลากร เสริมทัพขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล โดยรมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัล ร่วมงานกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลฯ ในตำแหน่งพนักงานราชการเชี่ยวชาญพิเศษ และพนักงานราชการเชี่ยวชาญเฉพาะ สัญญาจ้างงานตั้งแต่ 3 เดือน ถึงไม่เกิน 4 ปี และทำสัญญาต่อเนื่องเมื่อผ่านการประเมิน เบื้องต้นกำหนดไว้ 100 คน พร้อมทุ่มเงินเดือน 37,000-210,000...
FinTech

BBL-KBANK พร้อมติดตั้ง EDC ภายใต้ความร่วมมือ “กิจการการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นต์”

BBL-KBANK พร้อมติดตั้งอีดีซี แสนเครื่อง โดยธนาคารกรุงเทพและกสิกรไทย 2 ผู้นำธุรกิจเครื่องรับบัตรที่มีส่วนแบ่งตลาดรวม 70% ภายใต้ความร่วมมือ “กิจการการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นต์” ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการคลัง ให้ติดตั้งเครื่องอีดีซีตามร้านค้า หน่วยงานภาครัฐ มั่นใจภายในเดือนมี.ค. 61 ได้ 550,000 รายตามเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งนี้ การกระจายติดตั้งเครื่องรูดบัตร (EDC) ทั่วประเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และร้านค้าทั่วไป จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชน และภาคธุรกิจ สามารถเข้าถึง และใช้บริการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น...
FinTech

ธนาคารพาณิชย์ ประกาศพร้อมวางเครื่องอีดีซีในร้านค้า ตามยุทธศาสตร์ National e-payment

กระทรวงการคลังและธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพร่วมกับกสิกรไทย และกลุ่มพันธมิตร 5 ธนาคาร จะลงนามความร่วมมือเพื่อวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีดีซี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เนชั่นแนล อี-เพย์เมนต์ ในหน่วยงานภาครัฐ  18,900 แห่งทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 นี้ ทั้งนี้นายอารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า จะติดตั้งเครื่องอีซีดีในร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาบางส่วน 550,000 รายชื่อ ตามที่กรมสรรพากรแจ้งรายชื่อมา ซึ่งจะติดตั้งอย่างน้อย...
ICT News

TDRI เสนอภาครัฐ กำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแบบ Big Data

ล่าสุดในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฎิรูปรัฐ ด้วยปฎิวัติข้อมูล” นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ยอมรับว่า นโยบายไทยแลนด์ เป็นนโยบายที่ดีและมีเป้าหมายชัดเจน แต่การไปถึงเป้าหมายนั้น จำเป็นต้องปฏิวัติฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data   และทำให้เกิดข้อมูลแบบเปิด หรือ Open Data ที่ทำให้ภาคธุรกิจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ฟรี และไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ เหมือนประเทศเพื่อนบ้าน เช่น...
ICT News

ETDA จับมือ สนง.ศาลปกครอง พลิกโฉมระบบเอกสาร พร้อมรับ e-Court

นำเทคโนโลยีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองที่จัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ   สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัด “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการนำเทคโนโลยีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) มาใช้กับคำพิพากษาหรือคำสั่งทางปกครอง และในกระบวนการอื่น ๆ ที่จัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อนำเทคโนโลยีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองที่จัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและน่าเชื่อถือ อันจะเป็นรากฐานสำคัญนำสู่ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Court ต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ETDA...
ICT News

ป.ย.ป.เตรียมออกกฎหมายคุมสื่อออนไลน์เป็นหลัก

นายไชยา ยิ้มวิไล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปและปรองดอง หรือ ป.ย.ป. เปิดเผยว่า เตรียมเร่งรัดการออกกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติปฏิรูปประเทศ 7 ด้าน  กับร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกรรมการฯนัดหารือในวันที่ 15 มีนาคมนี้ นอกจากนี้ ตนจะนำเสนอจัดตั้งคณะทำงาน 3 ชุด คือ ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปตำรวจ โดยการปฏิรูปสื่อจะมุ่งเน้นสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก...
ICT News

สสว. จับมือ ETDA พร้อมพันธมิตร ลุย SMEs Go Online

สสว. จับมือ ETDA พร้อมพันธมิตร ลุย SMEs Go Online โดยคิกออฟส่งเสริม SMEs ไทย ขายอย่างไรให้ปังในออนไลน์ ตั้งเป้าปี 60 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 65,000 ราย สามารถนำสินค้า 75,000 ผลิตภัณฑ์ ขายในตลาดออนไลน์   สาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ว่า สสว. ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก รวมถึงเป็นการสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ โดย สสว.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานคือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์...
e-Commerce

กระทรวงพาณิชย์ หนุนชาวนา ขายข้าวผ่านช่องทางออนไลน์

ชาวนาแห่ขายข้าวผ่านเว็บไซต์ ของกระทรวงพาณิชย์ 584 ราย เป็นรูปแบบร้านค้าออนไลน์ 87 ราย โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม 81 ราย ที่เหลือ 416 ราย ยังไม่มีเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อ เพื่อติดต่อซื้อข้าวมาจำหน่ายบนเว็บไซต์แล้ว ขณะเดียวกันได้จับมือสมาคมค้าส่งปลีกไทย ช่วยชาวนา ให้นำข้าวไปจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ 352 แห่งทั่วประเทศ   เว็บไซต์...
ICT News

กระทรวงคมนาคม เตรียมเรียก UBER เพื่อหารือถึงข้อกฎหมายในสัปดาห์นี้

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จะเรียก ผู้ให้บริการอูเบอร์เข้าพบภายใน1-2สัปดาห์นี้ เพื่อหารือถึงข้อกฎหมายที่อูเบอร์อ้างว่า ไม่สามารถเข้ามาจดทะเบียนในระบบได้ เพราะกฎหมายล้าสมัย  พร้อมยืนยันว่า การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันอูเบอร์ เป็นการให้บริการที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอน ถ้าหากอูเบอร์จะให้บริการรถแท็กซี่อย่างถูกต้อง ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก  พร้อมยืนยันคมนาคม จะไม่ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้กระทรวงคมนาคม เตรียมเรียกอูเบอร์เข้าหารือข้อกฎหมายภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดย รมช.คมนาคม ยืนยันจะไม่แก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับประโยชน์บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
e-Commerce

Bangkok Airways จับมือ Booking.com จองที่พักทั่วโลก พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

 เผยได้ร่วมมือกับบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อเชื่อมผู้เดินทางกับตัวเลือกที่พักจำนวนมาก ผ่านเว็บไซต์บางกอกแอร์เวย์ส โดยลูกค้าของบางกอกแอร์เวย์สที่ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงตัวเลือกที่พักทั่วโลกกว่า ล้านแห่ง บน พร้อมสิทธิประโยชน์หากจองผ่าน อาทิ รับประกันราคาดีที่สุด ไม่มีค่าธรรมเนียมการจอง รวมไปถึงการยกเลิกการจองสำหรับที่พักส่วนมาก  อีกทั้งมีศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ให้บริการในหลากหลายภาษา ตลอด24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเดินทางให้กับลูกค้าบางกอกแอร์เวย์ส ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ทางบางกอกแอร์เวย์ส จับมือ   เชื่อมผู้เดินทางกับตัวเลือกที่พักจำนวนมากทั่วโลกกว่า ล้านแห่ง พร้อมสิทธิประโยชน์ รับประกันราคาดีที่สุด ไม่มีค่าธรรมเนียมการจอง
ICT News

ข่าวดีคนมีรถ! คปภ.เห็นชอบให้บริษัทประกันภัยลดเบี้ยค่าประกันรถติดกล้องหน้ารถ 5 – 10%

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อ  นายสุทธิผล ทวีชัยการ เลขาธิการคปภ. ลงนามคำสั่ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรถยนต์ และให้บริษัทประกันให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์รถยนต์ทุกประเภทโดยมีส่วนลดอยู่ที่ 5 – 10%ชองเบี้ยประกันภัยสุทธิ โดยเจ้าของรถที่จะใช้สิทธิ์จะต้องติดตั้งกล้องดังกล่าวตลอดระยะเวลาเอาประกัน ทั้งนี้ทางคปภ. คาดหวังว่าจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างวินัยจราจร ซึ่งในต่างประเทศ เช่น รัสเซีย เกาหลีใต้มีการออกกฎหมายให้ติดตั้งกล้องดังกล่าว ถ้าหากไม่ติดถือว่ามีความผิดทางกฎหมายด้วย ดูเทคนิคการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์
IT News

กสทช.เปิดประมูลเบอร์สวย 200 เลขหมาย ผ่านแอปพลิเคชัน 18-19 มี.ค.นี้

กสทช.เปิดประมูลเบอร์สวย 200 เลขหมาย ผ่านแอปพลิเคชัน 18-19 มี.ค.นี้ โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช. พร้อมสำหรับการจัดประมูลเลขหมายสวยจำนวน 200 เลขหมาย ในวันที่ 18-19 มี.ค. โดยการประมูลครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีการประมูลใน ห้องประมูลผ่านแอปพลิเคชัน (application) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบ เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นระบบที่รักษาความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ประมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนหากเป็นผู้ชนะการประมูล นอกจากนี้ยังป้องกันการสมยอมราคา โดยผู้ประมูลแต่ละรายจะไม่สามารถทราบราคาของผู้ประมูลรายอื่น...
ICT News

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ แนะสะสางกฎหมายทั้งระบบรับยุค Thailand4.0

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ แนะสะสางกฎหมายทั้งระบบรับยุค โดยนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยอูเบอร์เป็นวิวัฒนาการการเดินทางของคนในสังคมเมืองใหญ่ ที่เกิดจากกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่นำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาในสังคม เป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากการเดินทางแบบคาร์พูลเมื่อ 20 ปีก่อน ที่สังคมโลกรณรงค์ให้ประชาชนแต่ละประเทศเพิ่มการใช้รถยนต์ร่วมกันในเส้นทางเดียวกัน จึงมีความเห็นว่าหากดูบริบทของประชารัฐ ในยุคที่กำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ไปสู่ มีความจำเป็นที่จะต้องสะสางกฎหมายทั้งระบบให้ทันสมัย นอกจากนี้แนวคิดการเปิดแอปพลิเคชั่นแท็กซี่โอเค หรือ แท็กซี่วีไอพี ของภาครัฐนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มองว่า ควรทำให้มีการใช้งานง่าย เป็นที่ถูกใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพอใจของประชาชน
ICT News

รมว. พาณิชย์ ย้ำ ม.44 เป็นการนำ Work Sharing มาช่วยในการตรวจสอบสิทธิบัตร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ห่วงกระแสความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนำ มาตรา 44 ที่เข้าใจกันว่ามาใช้เพื่อจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์แบบปล่อยผีงานค้างซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะการนำมาตรา 44 มาใช้เป็นการนำผลการทำงานของสำนักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ หรือ Work Sharing มาช่วยในการตรวจสอบสิทธิบัตร อีกทั้ง เป็นเพียงมาตรการทางเลือกชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณคำขอรับสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ค้างสะสมมาเป็นเวลานาน ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสิทธิบัตร ทั้งนี้ คำขอรับสิทธิบัตรนั้นจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ ยังคงต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายไทยเช่นเดียวกับช่องทางปกติ ด้าน นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ระบบสิทธิบัตรเป็นระบบที่คุ้มครองนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เลือกปฏิบัติ...
Facebook

Facebook เปิดตัวแอพลิเคชันสำคัญแล้วในชื่อ “Facebook 360”

Facebook เปิดตัวแอปพลิเคชันสำคัญแล้วในชื่อ “Facebook 360”   รวมคอนเทนต์ทั้งคลิป และภาพกว่า 26 ล้านชิ้น ซึ่งเฟซบุ๊ก ระบุว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวจะเป็นฮับสำหรับภาพถ่าย 360 องศา ที่มีมากกว่า 25 ล้านชิ้น และคลิป 360 องศาที่มีมากกว่า 1 ล้านชิ้น เอาไว้ในที่เดียว โดยฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันนั้น ประกอบด้วย 4 ตัวหลัก ได้แก่ Explore, Following,...
ICT News

นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021”

นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม...
ICT News

กระทรวงดิจิทัลฯ แถลงข่าวโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ แถลงข่าวโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานแถลงข่าวโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber) โดยกระทรวงฯ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้องให้กับประชาชน และไม่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับภัยร้ายในรูปแบบต่างๆ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งต่อไปยังคนในครอบครัวและคนอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมช่วยกันลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างสังคมคุณภาพ พร้อมยกระดับความปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศ ณ ห้อง BB – 202 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์...
ICT News

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายวิสัยทัศน์ รัฐบาลดิจิทัล หนุนนำเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิตอลประเทศ 2017-2021 เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลัก เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปมีบทบาท สาคัญต่อการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา การแพทย์ การลงทุน การป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งในมิติการให้บริการประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ และมิติการกาหนดนโยบาย จึงมีความจาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนการทางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลดิจิตอลกุญแจสู่ประเทศไทย...
ICT News

เว็บไซต์ Wikileaks แฉ CIA แฮ็กข้อมูลผ่านสมาร์ททีวี-สมาร์ทโฟน

เว็บไซต์ Wikileaks แฉ CIA แฮ็กข้อมูลผ่านสมาร์ททีวี-สมาร์ทโฟน โดยเว็บไซต์วิกิลีกส์เผยแพร่เอกสารความยาวกว่า 8,000 หน้า เกี่ยวกับเครื่องมือที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ หรือซีไอเอ ใช้สำหรับแฮ็กข้อมูล โดยมีการใช้มัลแวร์เพื่อโจมตีระบบปฏิบัติการวินโดว์ส, แอนดรอยด์ และ ไอโอเอส ซึ่งมัลแวร์เหล่านี้ถูกพัฒนาในสหรัฐฯ ขณะที่หน่วยสืบราชการลับของอังกฤษหรือเอ็มไอไฟว์ ได้ช่วยซีไอเอสร้างสปายแวร์เพื่อสอดส่องข้อมูลของประชาชนผ่านสมาร์ททีวีของซัมซุง และข้อมูลในเอกสารยังระบุว่าซีไอเอค้นพบว่าระบบปฏิบัติการที่ใช้ในสมาร์ททีวีและสมาร์ทโฟนในสหรัฐฯมีจุดบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ทำให้ง่ายต่อการล้วงข้อมูล ซึ่งรวมถึงการอัดเสียงสนทนา และการโอนถ่ายรูปภาพ โดยซีไอเอตั้งใจเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพื่อที่จะได้สามารถสอดแนมข้อมูลของชาวอเมริกันได้สะดวก  เว็บไซต์วิกิลีกส์บอกว่าได้เอกสารเหล่านี้มาจากแหล่งข่าววงในซึ่งต้องการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้สู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบว่าซีไอเอได้สอดส่องข้อมูลของประชาชนเกินอำนาจที่ได้รับมอบตามกฎหมายหรือไม่ โดยเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน อดีตเจ้าหน้าที่ซีไอเอ ที่เคยออกมาเปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับการสอดแนมประชาชนของรัฐบาลสหรัฐฯ บอกว่าเขากำลังตรวจสอบเอกสารดังกล่าว...
ICT News

UBER ยันมุ่งมั่นเป็นทางเลือกการเดินทางที่เชื่อถือได้

อูเบอร์ ยืนยันว่า อูเบอร์ยังมุ่งมั่นในการให้ทางเลือกในการเดินทางที่เชื่อถือได้สำหรับทุกคน เราทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการยอมรับถึงประโยชน์ของบริการในรูปแบบร่วมเดินทาง “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้อูเบอร์ และพาร์ทเนอร์ร่วมขับชาวเชียงใหม่ได้เปิดรับบริการร่วมเดินทางหรือ Ridesharing ซึ่งถือเป็นบริการรูปแบบใหม่สำหรับหลายๆคน เราจะพยายามหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคนไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากบริการร่วมเดินทางได้อย่างเต็มที่” ผู้บริหารอูเบอร์ กล่าว
ICT News

บริการสตรีมมิงเพลง Spotify มีบัญชีทั่วโลกแล้ว 50 ล้านบัญชี

Spotify บริการสตรีมมิงเพลงยอดนิยมจากสวีเดนฯ มีจำนวนบัญชีผู้ใช้บทั่วโลกรวมกันแล้วกว่า 50 ล้านคน ทิ้งห่างอันดับสองอย่างแอปเปิลมิวสิกที่มีผู้ใช้บริการ 20 ล้านคน โดย Spotify คือ ผู้ให้บริการเช่าเพลงฟังออนไลน์และเสียค่าเช่ารายเดือนที่  $ – $ ต่อเดือน  ซึ่ง ข้อดีของ Spotify คือ มีดังนี้ เพลงเยอะมากมีให้เลือกหลากหลายแนวเพลง  และจัดกลุ่มเพลงให้เลือกฟังตามสถานการณ์, อารมณ์, แนวเพลง ฯลฯ โดยมีเพลงไทยให้เลือกฟังด้วยเช่นกัน เพลงฝรั่งหรือเกาหลีก็มีหลากหลายและที่สำคัญเพลงดังๆ ตามชาร์จนั้นมีตูม...
Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Translate »


Free Auto Backlinks