Events & Training | Dailytech.in.th-ติดตามความเคลื่อนไหวในโลกเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ ข่าวไอทีล่าสุด iPhone iPad Android Windows 10 Gadget ทิป เทคนิค คอมพิวเตอร์ รีวิว บทความ IT ที่อินเทรนในแต่ละช่วงเวลา
You are here: »
EVENTS & TRAINING

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมออกใบรับรองวิชาชีพไอทีไทย เพื่อแข่งขันในตลาด AEC

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รุกวางกรอบ และหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการเติบโต และนโยบาย “ประเทศไทย ” โดยการมีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจะส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพมีใบรับรองระดับความสามารถที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์สากลในต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ โดยส่งผลดีให้ผู้ที่ทำงานไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ต่างก็มีการให้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทั้งหมด” โดยประเทศไทยได้ประเดิม 4 สาขาแรก 1.ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 2.ฮาร์ดแวร์และชิ้นส่วน 3.ซอฟต์แวร์และบริการ 4.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค และ 5.เนื้อหาสาระและสื่อ...
EVENTS & TRAINING

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ‘เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองปลัด ก.ดิจิทัลฯ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ‘เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูง’โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ‘เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูง’ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 สำหรับการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ...


EVENTS & TRAINING

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการบริหารจัดการห้องพัก Hotel Channel Manager by ThaiToTOP

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการบริหารจัดการห้องพักHotel Channel Manager by ThaiToTOP ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา –  น. ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร ลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ 
EVENTS & TRAINING

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตาฐานฯ CMMI ปี 2559 รอบที่ 2

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตาฐานฯ CMMI ปี 2559 รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® ปี 2559 (Capability Maturity Model Integration Promotion Project) หลักการและเหตุผล      การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทำการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐาน CMMI® เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ (Software Products & Services) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของไทย การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องของภาครัฐ นอกจากจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเข้มแข็ง ยังทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศมีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีซอฟต์แวร์ระดับโลกอีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® (Capability Maturity Model Integration Promotion Project)” เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และขอการรับรองมาตรฐาน CMMI®   วัตถุประสงค์    1. สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และเข้ารับการประเมินเพื่อขอการรับรอง CMMI for Development (CMMI-DEV) หรือ CMMI for Services (CMMI-SVC)    2. กระตุ้นให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทำการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI® อย่างต่อเนื่องและมีความสามารถต่อยอดสู่ระดับวุฒิภาวะที่สูงขึ้น    3. ผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในการพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การสนับสนุนของโครงการ ประเภทของการสนับสนุน     CMMI-DEV หรือ SVC Level 2 (New)      CMMI-DEV หรือ SVC Level 2 หรือ 3 (Re-Appraisal)...
EVENTS & TRAINING

เตือน SME ตามทันเทรนด์ไอที-FinTech ปรับตัวไม่ได้ “ประเทศไทย 4.0” ไม่เกิด

กรุงเทพฯ 17 พฤศจิกายน 2559 –  สถาบันไอเอ็มซีมองเทรนด์ไอทีปี 2017 ปรับยิ่งใหญ่ เทรนด์ของโลกที่ตรงกับเทรนด์ของอุตสาหกรรมไอทีไทยอย่างจังคือ FinTech เทคโนโลยีด้านการเงินที่จะส่งผลกับทุกธุรกิจที่ต้องรับเงินค่าบริการจากลูกค้า ขณะที่เทคโนโลยีชื่อคุ้นหูยังร้อนแรงเช่นเดิม ทั้ง Cloud, Big Data Analytics, Internet of Things, แต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกำลังทำให้ระบบไอทีบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปอีกมากอาทิเช่น ระบบ Artificial Inlelligence และ Machine Learning จะทำให้ต่อไประบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องมีระบบ  อัจฉริยะฝังอยู่ ...
EVENTS & TRAINING

กระทรวงดิจิทัลฯ เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ฯ เดินหน้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

กระทรวงดิจิทัลฯ ชงคณะกรรมการ DE เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ฯ เดินหน้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก สร้างโอกาสและเท่าเทียมทางสังคม พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ปฏิรูปภาครัฐเพื่อก้าวสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์อย่างเต็มรูปแบบ  ในวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2559) ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง...
EVENTS & TRAINING

กระทรวงดิจิทัลฯ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Postal Management

ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “Postal Management” และหลักสูตร “Universal Service & Practical Regulation Master Class”โดย นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “Postal Management” และหลักสูตร “Universal Service & Practical Regulation Master Class” ซึ่งวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian-Pacific...
EVENTS & TRAINING

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ : Thailand Local Government Summit 2016

Thailand Local Government Summit 2016  สัมมนาวิชาการ : นวัตกรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย อย่างยั่งยืน  ภายใต้แนวคิด : Towards a Sustainable Local (ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย อย่างยั่งยืน)  เอกสารดาวน์โหลด      รายละเอียดโครงการ Thailand Local Government Summit 2016 แบบลงทะเบียน...
EVENTS & TRAINING

ขอเชิญร่วมสัมมนานำเสนอ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564

การสัมมนานำเสนอ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564 และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ การสัมมนานำเสนอ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564 และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 26  ตุลาคม  2559  เวลา – น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงทะเบียน –  ...
EVENTS & TRAINING

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาในหัวข้อ “ขยายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนผ่าน e-commerce”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาในหัวข้อ “ขยายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนผ่าน e-commerce” โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เรื่อง ภาครวมธุรกิจ e-commerce ในประเทศจีน กลยุทธ์บุกตลาดจีนอย่างมืออาชีพ การจำหน่ายสินค้าผ่านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในประเทศจีน กฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ e-commerce ในประเทศจีน และภาษีสำหรับธุรกิจ e-commerce ในประเทศจีน ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า...
EVENTS & TRAINING

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาในหัวข้อ “เจาะลึก Digital Marketing”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาในหัวข้อ “เจาะลึก Digital Marketing” โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เรื่อง รู้จักการตลาดดิจิทัลอย่างถ่องแท้ และแนวโน้มในอนาคตและแนวโน้มในอนาคต พื้นฐานสำคัญของการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ยอดนิยมของการตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์ผลจากการทำการตลาดดิจิทัล ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ดูรายละเพิ่มเติมได้ที่ : สมัครร่วมสัมมนาได้ที่ : ...
EVENTS & TRAINING

พลาดไม่ได้!! ธุรกิจ SMEs อยากรวย ต้องอบรมที่นี่ “บัญชี…ชี้ช่องรวย” ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการอบรมหลักสูตร “บัญชี…ชี้ช่องรวย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเพิ่มความรู้ด้านบัญชีเพื่อผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลทางบัญชีและการเงินไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา น. ณ ห้องบงกชรัตน์ 2 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สมัครอบรมออนไลน์ : สอบถามรายละเอียดได้ที่ :...
EVENTS & TRAINING

กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่” โดยมีผู้เชี่ยวชาญมากมายให้ความรู้เรื่องจิตวิญญาณแห่งการประกอบธุรกิจ(Entrepreneurial Spirit) คุณลักษณะการคิดเชิงประกอบการ(Entrepreneurial Mindset) Creative/Innovative Thinking, Design Thinking Lean เป็นต้น จัดอบรมในวันที่ 19-20, 26-27 ตุลาคม 2559 (4 วัน) เวลา – น....
EVENTS & TRAINING

สัมมนาวิชาการ : นวัตกรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย อย่างยั่งยืน Thailand Local Government Summit 2016

สัมมนาวิชาการ : นวัตกรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย อย่างยั่งยืน  ภายใต้แนวคิด : Towards a Sustainable Local (ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย อย่างยั่งยืน)  เอกสารดาวน์โหลด       รายละเอียดโครงการ Thailand Local Government Summit 2016  แบบลงทะเบียน  รายละเอียด กำหนดการ และใบสมัครการประกวดการนำเสนอผลงานการบริหารท้องถิ่นดีเด่นด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อเมืองแห่งอนาคต
EVENTS & TRAINING

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ภูมิภาค

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ภูมิภาค กำหนดการ สัมมนาเชิงวิชาการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เวลา หัวข้อการสัมมนา 07:00 – 08:00 ลงทะเบียน พร้อมอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา 08:00 – 08:15 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนฯเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนา 08:15 – 10:15 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (จำนวน 2 ชั่วโมง) โดย คุณวินัย อยู่สบาย...
EVENTS & TRAINING

กระทรวงไอซีที ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ

กระทรวงไอซีที ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ โดยนางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ในโอกาสศึกษาดูงานกระทรวงไอซีทีด้านการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของภาครัฐ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูลต่างประเทศของสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559  
EVENTS & TRAINING

กระทรวงไอซีที มอบเกียรติบัตรบุคลากรด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแผน KM 

กระทรวงไอซีที มอบเกียรติบัตรบุคลากรด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแผน KM  โดยนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดยเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรผู้ที่สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ได้แก่ แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ เรื่อง การคุกคามและการป้องกันการกระทำความผิดทางสารสนเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านการบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 8...
EVENTS & TRAINING

ฟรี! ร่วมลงทะเบียนฟังสัมมนาฟรี ระบบ ERP ช่วยขับเคลื่อนองค์กร สู่ความสำเร็จได้อย่างไร

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอรีส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “ระบบ ERP ช่วยขับเคลื่อนองค์กร สู่ความสำเร็จได้อย่างไร”   เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ ArgoERP-ERP ทางเลือกใหม่สัญชาติไต้หวัน สำหรับองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีความยืดหยุ่นเหมาะกับธุรกิจของคนเอเชีย ซึ่งงานสัมมนาจัดในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา ...
EVENTS & TRAINING

กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตร ‘การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่ 2’

กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตร ‘การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่ 2’ โดยนางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ‘การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่ 2’ โดยกระทรวงไอซีทีจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ข้าราชการ และพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ในสังกัด ทั้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของการทำงานอย่างถูกต้อง เข้าใจถึงกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติราชการ ตลอดจนเข้าใจระบบงานและการบังคับบัญชา ซื่อสัตย์ต่อตนเองและหน่วยงาน รู้จักคิด รู้จักการทำงาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนงานของกระทรวงฯ  ให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ณ...
EVENTS & TRAINING

โครงการ “อาวุโส So Smart” ครั้งที่ 6

โครงการ “อาวุโส So Smart” ครั้งที่ 6 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ App สำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรเข้มข้น เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว โดยทางบริษัทฯ เจมาร์ท  ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ App. บนมือถือสำหรับผู้สูงอายุ “อาวุโส So Smart” ครั้งที่ 6 (หลักสูตร Advance) ในวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 59  เวลา – ...
EVENTS & TRAINING

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ICT ไทยสู่สากล

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ICT ไทยสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรด้าน ICT ของไทยมีการพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดฝึกอบรม ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑. หลักสูตรการประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Quality Assurance) เหมาะสำหรับบุคลากรด้าน ICT รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค. – ๓ เม.ย. ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙ ๒....
EVENTS & TRAINING

เริ่มแล้ว! แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน ASEAN ICT Masterplan 2020 กับทิศทางการพัฒนาในอนาคต

กระทรวงไอซีที จัดสัมมนา“ASEAN ICT Masterplan 2020 และทิศทางของไอซีทีอาเซียน” ภายใต้โครงการศึกษาความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับแรกของอาเซียน ตั้งเป้าลดช่องว่างการพัฒนาและยกระดับความสำคัญระดับภูมิภาคอาเซียน                นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า “ทิศทางความร่วมมือด้านไอซีทีของอาเซียนได้ถูกกำหนดโดยแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 ซึ่งเป็นแผนแม่บทฯ ด้านไอซีทีฉบับแรกของอาเซียน โดยความร่วมมือประเทศสมาชิกอาเซียน...
EVENTS & TRAINING

กระทรวงไอซีที จัดอบรมไอซีที หลักสูตร Service Infrastructure and e-Government Services

กระทรวงไอซีทีจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านไอซีที หลักสูตร Service Infrastructure and e-Government Services โดยนายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นั่งคนที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “Service Infrastructure and e-Government Services” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ ณ อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัด นนทบุรี การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21...
EVENTS & TRAINING

อย่าพลาดกับ YouTube Creator Series วันที่ 14-26 มีนาคม 2559 นี้

ถ้าคุณมี YouTube Channel ของตัวเองหรือสนใจลงโฆษณาบน YouTube อย่าพลาดกับ YouTube Week วันที่ 14-26 มีนาคมนี้ ที่มาพร้อมคอร์สพิเศษและเคล็ดลับมากมาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ   19 มีนา YouTube Creator Series #1: สัมภาษณ์สดพิเศษกับ MadpuppetStudio 25 มีนา สัมมนาออนไลน์ Google AdWords...
EVENTS & TRAINING

คอร์สฟรี! อย่าพลาด YouTube Creator Boot Camp ตอนพิเศษ “คอร์สอบรมการเพิ่มผู้ชม”

คอร์สฟรี! อย่าพลาด YouTube Creator Boot Camp โดยถ้าหากคุณมี YouTube Channel เป็นของตัวเอง อย่าพลาด YouTube Creator Boot Camp ตอนพิเศษ “คอร์สอบรมการเพิ่มผู้ชม (Grow Your Audience)” คอร์สออนไลน์ที่จะแนะนำเคล็ดลับเพิ่มฐานผู้ชมให้ Channel ของคุณ จากทีมงาน YouTube โดยตรง สมัครได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ – 5...
Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Translate »


Free Auto Backlinks