IT NEWS » กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน ดีป้า เดินหน้าโครงการ “Coding Thailand : การพัฒนาเยาวชนทางด้านดิจิทัล”

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน ดีป้า เดินหน้าโครงการ “Coding Thailand : การพัฒนาเยาวชนทางด้านดิจิทัล”

12 May 2018
142   0

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน ดีป้า เดินหน้าโครงการ “Coding Thailand : การพัฒนาเยาวชนทางด้านดิจิทัล” สอดรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพคนด้วยดิจิทัล

              รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “Coding Thailand : การพัฒนาเยาวชนทางด้านดิจิทัล” โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ สนับสนุน “ดีป้า” ใช้ระบบ Thaicode.or.th เสริมสร้างความรู้เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาได้ใช้เวลานอกระบบการศึกษาปกติ เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมแนะสร้างเนื้อหาบทเรียนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทฤษฎีเป็น Video clip ฉบับการ์ตูน เพื่อสร้างความน่าสนใจแก่เด็กและเยาวชน สอดรับยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลแก่ประชาชน


              ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ “Coding Thailand : การพัฒนาเยาวชนทางด้านดิจิทัล” โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินการว่าโครงการ “Coding Thailand : การพัฒนาเยาวชนทางด้านดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thaicode.or.th ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้เวลานอกระบบการศึกษาปกติ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผสมผสานระหว่างความรู้และสื่อเพื่อความบันเทิง พร้อมสร้างเนื้อหาบทเรียนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทฤษฎีให้กับนักเรียนในระดับประถมจนถึงมัธยม
              โดยดีป้าได้ดำเนินการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรไทย ให้มีทักษะความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบ Thaicode.or.th จำนวน 4,890,000 คน พร้อมส่งเสริมให้เกิดช่องทางในการเผยแพร่และสร้างความตระหนักในการใช้ Coding Nation จำนวน 1 ช่องทาง ตลอดจนสร้างความตระหนักในการใช้ระบบ Thaicode.or.th ด้วยการลงพื้นที่ไปยังสถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา และดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและดำเนินกิจกรรม จำนวน 50 สถาบันทั่วประเทศ

              “จากการลงพื้นที่พบว่าเยาวชนยังขาดทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ต้องสร้างระบบการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยเข้ากับเยาวชนมากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ให้มีความสนุก เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานในรูปแบบ Video clip ฉบับการ์ตูน เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มเยาวชน สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชากรทั้งประเทศ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว
หลักสูตรการตลาดออนไลน์คอร์สเรียนการตลาด
 Ebook ปัญหายอดฮิต ธุรกิจ SMEs
Ebook เปิดร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊ง !!


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.