รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานกรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โดยมีความเชื่อมั่นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการก้าวไปสู่ Meteorological 4.0 ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งรัฐมนตรีฯ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และดึงศักยภาพทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
 
https://i2.wp.com/www.dailytech.in.th/wp-content/uploads/2017/01/Meteorological-01.jpg?fit=680%2C453https://i2.wp.com/www.dailytech.in.th/wp-content/uploads/2017/01/Meteorological-01.jpg?resize=150%2C150adminICT NewsIT Newsกรมอุตุนิยมวิทยา,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์,รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานกรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีความเชื่อมั่นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการก้าวไปสู่ Meteorological 4.0 ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งรัฐมนตรีฯ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และดึงศักยภาพทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559