รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้อนรับรองนายกฯ ประจิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเน็ตประชารัฐ โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

โดยกิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ  การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ ภายในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการการใช้ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้อง banquet ชั้น 1 อาคาร 9 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้อนรับรองนายกฯ ประจินhttps://i2.wp.com/www.dailytech.in.th/wp-content/uploads/2017/01/Deputy-Prime-Minister-presides-over-the-net-civil-state-05.jpg?fit=680%2C453https://i2.wp.com/www.dailytech.in.th/wp-content/uploads/2017/01/Deputy-Prime-Minister-presides-over-the-net-civil-state-05.jpg?resize=150%2C150adminICT NewsIT Newsกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล,นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์,นายมนต์ชัย หนูสง,บริษัท ทีโอที,ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ,รองนายกฯ ประจิน,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้อนรับรองนายกฯ ประจิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเน็ตประชารัฐ โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยกิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ  การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ภายในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการการใช้ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ...