IT NEWS » รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามโครงการ “Digital For all”

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามโครงการ “Digital For all”

10 March 2018
113   0

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามโครงการ “Digital For all” ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยดิจิทัลโดย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “Digital For all” จ.เพชรบุรี สานต่อภารกิจยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก พร้อมติดตามผลการติดตั้งระบบ POS ส่งเสริมร้านค้าดิจิทัลชุมชน e-Commerce ให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานต่างๆ ในโครงการ “Digital For all” ว่า โครงการดังกล่าว ได้รวม 3 โครงการสำคัญของกระทรวงฯ ได้แก่ โครงการเน็ตประชารัฐ โครงการระบบงานร้านค้าดิจิทัลชุมชน (Point of Sale : PoS) และโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้มีดำเนินงานเชื่อมโยงต่อยอดซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สำหรับ “เน็ตประชารัฐ” ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้เข้าถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยราคาที่เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งด้วยรูปแบบที่หลากหลายของบริการออนไลน์จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน นับเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิตครั้งสำคัญของประเทศ

โดยในเบื้องต้นกระทรวงฯ ได้จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะไร้สายแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการแล้วจำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายโครงข่าย Fiber Optic ไปยังโรงเรียนต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 3,196 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสุขศาลาพระราชทาน จำนวนไม่น้อยกว่า 812 แห่ง รวมทั้งขยายความจุอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรองรับการตรวจรักษาทางไกล (Tele-medicine) จำนวน 20 แห่ง กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561


 นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยได้มีการกระตุ้นการใช้ประโยชน์ผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ได้จัดตั้งกว่า 2,280 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ประชาชน และการจัดให้มีบริการร้านค้าดิจิทัลชุมชนด้วยระบบ POS เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านการค้าขายออนไลน์

รวมทั้งการจัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดฝึกอบรมที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และในการลงพื้นที่ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ได้มีการแนะนำการใช้งาน M-powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ในยุค Thailand 4.0 และแนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่น Varee เพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมก่อนการเดินทาง

ซึ่งในส่วนของการติดตั้งระบบ POS ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ปัจจุบันติดตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้ว จำนวน 71 จุดแบ่งเป็น ภาคเหนือ 68 จุด ภาคตะวันออก 3 จุด และภายในปี 2561 จะมีการติดตั้งในจังหวัดอื่นๆ เพิ่มอีก 11 จุด ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอนแก่น บุรีรัมย์ พังงา และเพชรบุรี รวมทั้งหมดเป็น 82 จุดทั่วประเทศ
หลักสูตรการตลาดออนไลน์คอร์สเรียนการตลาด
 Ebook ปัญหายอดฮิต ธุรกิจ SMEs
Ebook เปิดร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊ง !!


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.