SECURITY » กระทรวงดิจิทัลฯ เตือนประชาชนระวังการส่งต่อข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ หากเป็นข้อมูลบิดเบือน อาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพ์

กระทรวงดิจิทัลฯ เตือนประชาชนระวังการส่งต่อข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ หากเป็นข้อมูลบิดเบือน อาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพ์

3 February 2018
537   0

กระทรวงดิจิทัลฯ เตือนประชาชนระวังการส่งต่อข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ หากเป็นข้อมูลบิดเบือน อาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพ์ 


กระทรวงดิจิทัลฯ ย้ำเตือนประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ หลังเกิดกรณีการเผยแพร่ภาพเอกสารประกอบการประชุม ครม. จนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ชี้หากเป็นการส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือนหรือผิดกฎหมาย อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มีโทษทั้งจำทั้งปรับนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงฯ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้ส่งต่อและวิพากษ์วิจารณ์ภาพที่อ้างว่าเป็นเอกสารใช้ประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหนังสือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีถึงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์) พ.ศ. 2561-2580 ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากประชาชนผู้พบเห็น จนมีแนวโน้มถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมSocial Media

 

ขอชี้แจงให้ทราบว่า หากการส่งต่อเอกสารประกอบการประชุม ครม. ที่ยังไม่ได้มีการอนุมัติดังกล่าว มีเนื้อหาข้อมูลประกอบที่บิดเบือนไม่เป็นความจริง จนเกิดความเสียหายต่อประชาชน หรือความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14  ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นความผิดดังกล่าวต้องได้รับโทษเช่นเดียวกัน 

Social Media

Social Media

ดังนั้น ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการส่งต่อข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่ควรส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพราะหากเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาจทำให้ผู้ส่งต่อต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดด้วย


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.