IT NEWS » รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018”

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018”

8 July 2018
152   0

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018”

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดขึ้น สำหรับการจัดงาน Digital Thailand Big Bang เกิดจากการที่กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ depa เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบให้กับประชาชน เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ดึงดูดนักลงทุน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขยายการศึกษาสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนสำหรับทุกภูมิภาคให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ Digital Thailand Big Bang 2018 นับเป็นครั้งที่ 2 ของการจัดงานฯ หลังจากประสบความสำเร็จในครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้น 2 ส่วน คือ 1) การจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการเพิ่มพื้นที่การจัดงานรองรับการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำมากขึ้น และ 2) การจัดงานในส่วนภูมิภาค “Digital Thailand Big Bang Regional” ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน”

โดยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง และสงขลา โดยทั้ง 4 จังหวัด ถือเป็นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีศักยภาพ และเป็นเมืองนำร่องของ Smart City ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนที่สำคัญ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
หลักสูตรการตลาดออนไลน์คอร์สเรียนการตลาด
 Ebook ปัญหายอดฮิต ธุรกิจ SMEs
Ebook เปิดร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊ง !!


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.