รมว.ดีอี เดินสายมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร สรอ. โดย นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.

พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สรอ. ให้เร่งดำเนินงานสำคัญ 2 เรื่องหลักๆ คือ เรื่องคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Health และการส่งเสริมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซชุมชน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 12 เดือนนับจากนี้ ซึ่งในส่วนของ Digital Health จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงสาธารณสุข และ สรอ. (EGA) ในวันที่ 5 มกราคม 2560เพื่อดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริหารด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Health Literacy) ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินสายมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร EGAhttps://i2.wp.com/www.dailytech.in.th/wp-content/uploads/2017/01/EGA-DE.jpg?fit=680%2C453https://i2.wp.com/www.dailytech.in.th/wp-content/uploads/2017/01/EGA-DE.jpg?resize=150%2C150adminICT NewsIT NewsEGA,Health Literacy,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,การรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล,ผู้บริหาร EGA,รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,สรอ.,สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
รมว.ดีอี เดินสายมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร สรอ. โดย นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สรอ. ให้เร่งดำเนินงานสำคัญ 2 เรื่องหลักๆ คือ เรื่องคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Health และการส่งเสริมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซชุมชน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 12 เดือนนับจากนี้ ซึ่งในส่วนของ Digital Health จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงสาธารณสุข และ สรอ. (EGA) ในวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริหารด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ...