IT NEWS » สหภาพยุโรปประกาศ ยกเลิกระบบ ‘โรมมิ่ง’ ในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด

สหภาพยุโรปประกาศ ยกเลิกระบบ ‘โรมมิ่ง’ ในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด

18 June 2017
137   0


EU หรือ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกระบบโรมมิ่ง หรือระบบที่ผู้ใช้งานที่เดินทางไปต่างประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิม 

มาตรการใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และผู้ที่มีซิมการ์ดที่ออกโดยผู้ให้บริการในกลุ่มประเทศสมาชิกอียู สามารถใช้บริการเดิมของตนยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอียูได้โดยจ่ายค่าบริการตามโปรที่ใช้อยู่จริง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการโรมมิ่งเพิ่มอีก


คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมยุโรปคาดการณ์ว่า หลังจากมาตรการนี้บังคับใช้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะสูญเสียรายได้จากค่าบริการโรมมิ่งต่อปีที่ 1,200 ล้านยูโร หรือราว 45,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมามีผู้ใช้บริการโรมมิ่งน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากชาวยุโรปจำนวนมากเลือกที่จะใช้บริการ Wifi สำหรับการรับส่งข้อความ หรือโทรหากันผ่านแอปพลิเคชั่นอย่าง WhatsApp และ Viber ซึ่งเทรนด์การใช้อินเทอร์เน็ตมากการการโทรศัพท์นั้นส่งผลให้การเปิดบริการโรมมิ่งไม่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวหลายๆ คน 

ทั้งนี้สหภาพยุโรปประกาศให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกรายยกเลิกระบบโรมมิ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือตามโปรที่จ่ายจริงGoogle+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.