IT NEWS » รางวัล FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019

รางวัล FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019

16 February 2019
157   0

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ขอประกาศเชิญชวนทุกท่านเสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทยเพื่อรับรางวัลเกียรติยศของโลก FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019  ท่านสามารถเสนอชื่อโครงการดีเด่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการเสนอชื่อให้ชิงรางวัลในระดับโลกต่อไป
         รางวัลระดับโลกนี้ดำเนินการต่อเนื่องกันมา โดยเริ่มที่แต่ละประเทศ และส่งประกวดในระดับนานาชาติอีกต่อหนึ่ง สำหรับรางวัลประจำปี 2562 ประกอบด้วย
         1. โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
         2. โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
         3. โครงการเมืองใหม่ เมืองชี้นำ
         4. โรงแรม
         5. ศูนย์ประชุม
         6. นิคมอุตสาหกรรมหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม
         7. อาคารสำนักงาน
         8. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า
         9. อาคารชุดพักอาศัย
       10. ที่อยู่อาศัยแนวราบ
       11. รีสอร์ต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน
       12. ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
       13. อสังหาริมทรัพย์ชนบท เช่น สวนเกษตร สวนป่า
       14. อสังหาริมทรัพย์ประเภทพิเศษ เช่น สนามบินนานาชาติ
       15. อสังหาริมทรัพย์อาคารเขียว-รักษ์สิ่งแวดล้อม

         FIABCI-Thai สมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลได้เชิญคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นบุคคลชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเป็นกรรมการ่วมตัดสิน  ดังนั้นหากโครงการใดได้รับตรางวัลจึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ


         อนึ่ง FIABCI เป็นคำย่อของภาษาฝรั่งเศสคือ “Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers” ซึ่งแปลว่า “The International Real Estate Federation”.  FIABCI จัดตั้งขึ้นในปี 2494 ณ กรุงปารีส ปัจจุบันมีอายุ 68 ปีแล้ว มี FIABCI อยู่ในประเทศทั่วโลก 60 ประเทศ มีสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเป็นสมาชิกถึง 120 แห่งทั่วโลกเช่นกัน โดยในประเทศไทย ดร.โสภณ เป็นนายกสมาคม

ท่านใดสนใจเสนอชื่อโครงการเข้าร่วมโปรดดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/2BBTngR หรือติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน ฝ่ายเลขาธิการ FIABCI-Thai โทร. 02.295.3905 ต่อ 109 Email: fiabci.thai@gmail.com


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.