ดาวน์โหลด » ฟรี! บทเรียนพื้นฐาน Data mining อย่างละเอียดพร้อมคำอธิบายและยกตัวอย่าง

ฟรี! บทเรียนพื้นฐาน Data mining อย่างละเอียดพร้อมคำอธิบายและยกตัวอย่าง

11 September 2016
625   0

รวมบทเรียนพื้นฐาน Data mining อย่างละเอียดพร้อมคำอธิบายและยกตัวอย่าง

Word Cloud Data Mining

data-mining-map

มาศึกษา Data mining ตั้งแต่ Introduction จากแผนภาพที่ช่วยให้จดจำ และง่ายในการเข้าไปศึกษาเพียงคลิก link หัวข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน

1. Exploration ข้อมูลที่มีอยู่ (1.1 Univariate วิเคราะห์ค่าตัวแปรเดียว เช่น pie chart, max, min, box plot, 1.2 Bivariate วิเคราะห์สองตัวแปร เช่น chi square, correlation, t-test, ANOVA)

2. Modeling เพื่อใช้ทำนายเหตุการณ์ (2.1 Classification Models เช่น Naïve Bayesian, Decision Tree, Logistic regression, KNN เป็นต้น 2.2 Regression Models เช่น Decision Tree, Multiple Linear Regression, SVM เป็นต้น 2.3 Clustering Models เช่น Agglomerative, Divisive, K-means 2.4 Association Rules )

คลิกเข้าสู้่บทเรียนได้ที่ : http://www.saedsayad.com/data_mining_map.htmGoogle+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.