เน็ตประชารัฐ » รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ”

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ”

21 March 2018
129   0

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ” ในงาน “Thailand’s Digital Transformation Forum : How Telecom Infrastructures will Enhance Thailand’s Digital Transformation”

ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีในวงกว้าง ถึงทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ


โดยกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้ดำเนินการใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่

  • 1) การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศในโครงการ “เน็ตประชารัฐ” เป็นต้น
  • 2) การพัฒนาคนให้เข้าถึงและรู้เท่าทันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
  • 3) การพัฒนาการใช้ประโยชน์ผ่านโครงการสำคัญต่างๆ เช่น สมาร์ทซิตี้ ดิจิทัล พาร์ค และการก่อตั้งสถาบัน IoT
  • 4) ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ
  • 5) การเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
หลักสูตรการตลาดออนไลน์คอร์สเรียนการตลาด
 Ebook ปัญหายอดฮิต ธุรกิจ SMEs
Ebook เปิดร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊ง !!


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.