รมว.ดีอี ประเดิมตรวจเยี่ยม – มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บมจ.ทีโอทีโดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเห็นว่าทีโอทีมีทรัพยากรโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นจุดแข็งที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรได้ โดยดึงศักยภาพด้านโครงข่ายการสื่อสารที่มีอยู่ เพื่อเป็น Empower ให้หน่วยงานอื่น พัฒนาองค์กรให้หลุดพ้นจากกับดักปัญหาในปัจจุบัน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและ KPI ขององค์กรในระยะยาวอย่างชัดเจนตลอดจนพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป ณ ห้องประชุม อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
รมว.ดีอี ประเดิมตรวจเยี่ยม - มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บมจ.ทีโอทีhttps://i2.wp.com/www.dailytech.in.th/wp-content/uploads/2017/01/Minister-DEA-policy-implementation-to-management-TOT-04.jpg?fit=680%2C453https://i2.wp.com/www.dailytech.in.th/wp-content/uploads/2017/01/Minister-DEA-policy-implementation-to-management-TOT-04.jpg?resize=150%2C150adminICT NewsIT NewsTOT,ดีอี,ทีโอที,นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์,บมจ.ทีโอที,รมว.ดีอี,รมว.ดีอี ตรวจเยี่ยมบมจ.ทีโอที,รมว.ดีอี ประเดิมตรวจเยี่ยม,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รมว.ดีอี ประเดิมตรวจเยี่ยม - มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บมจ.ทีโอทีโดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเห็นว่าทีโอทีมีทรัพยากรโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นจุดแข็งที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรได้ โดยดึงศักยภาพด้านโครงข่ายการสื่อสารที่มีอยู่ เพื่อเป็น Empower ให้หน่วยงานอื่น พัฒนาองค์กรให้หลุดพ้นจากกับดักปัญหาในปัจจุบัน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและ KPI ขององค์กรในระยะยาวอย่างชัดเจน ตลอดจนพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป ณ ห้องประชุม อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559