IT NEWS » รมว.ดีอี ประเดิมตรวจเยี่ยม – มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บมจ.ทีโอที

รมว.ดีอี ประเดิมตรวจเยี่ยม – มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บมจ.ทีโอที

2 January 2017
237   0

รมว.ดีอี ประเดิมตรวจเยี่ยม – มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บมจ.ทีโอทีโดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเห็นว่าทีโอทีมีทรัพยากรโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นจุดแข็งที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรได้ โดยดึงศักยภาพด้านโครงข่ายการสื่อสารที่มีอยู่ เพื่อเป็น Empower ให้หน่วยงานอื่น พัฒนาองค์กรให้หลุดพ้นจากกับดักปัญหาในปัจจุบัน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและ KPI ขององค์กรในระยะยาวอย่างชัดเจน


ตลอดจนพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป ณ ห้องประชุม อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

หลักสูตรการตลาดออนไลน์คอร์สเรียนการตลาด
 Ebook ปัญหายอดฮิต ธุรกิจ SMEs
Ebook เปิดร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊ง !!


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.