กฎหมายเทคโนโลยี » ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับประธานหอการค้าอเมริกัน หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับประธานหอการค้าอเมริกัน หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

6 November 2017
452   0

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับประธานหอการค้าอเมริกัน หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมประชุมกับ นายเจฟฟรีย์ ไนการ์ด (Mr.Jeffrey Nygaard) ประธานหอการค้าอเมริกัน และคณะ ในประเด็นเกี่ยวกับบทบาท ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รวมถึงทิศทางและนโยบายสำคัญในด้านต่างๆ ของกระทรวงดิจิทัลฯ เช่น การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยเฉพาะในส่วนของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park) นโยบายเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางอินเทอร์เน็ต (Trusted Internet) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (National Cyber Security) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) นโยบายด้านระบบการยืนยันตัวบุคคล (Unified Digital Identity Platform) รวมถึงสถานะและความคืบหน้าการปรับแก้ไขร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนผลกระทบกับภาคธุรกิจ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.