IT NEWS » EGA ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และUHosNet เปิดตัว แอพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา”

EGA ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และUHosNet เปิดตัว แอพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา”

1 January 2018
387   0

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านทาง Mobile Application

โดยการบันทึกข้อมูลยาที่คนไข้ได้รับจากสถานพยาบาลเก็บไว้ในแอพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” ได้แก่

  • ชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับยา
  • ชื่อยา และ
  • ข้อมูลฉลากเสริม เป็นต้น

และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยา เช่น

  • ข้อมูลยา
  • ข่าวสารเรื่องยา
  • สาระยาน่ารู้
  • รวมถึงใช้ในการค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้อย่างทั่วถึงและมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดทำข้อมูลและความรู้ด้านยาที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป แอพลิเคชันดังกล่าวจัดทำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทำให้มีข้อมูลยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งประเทศ และเกิดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อมูลยา ลดความซ้ำซ้อน และสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันจากหน่วยงานภาครัฐที่นำร่องด้าน Health Tech ของเมืองไทย โดยได้ออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านสาธารณสุข จนสามารถสร้างระบบบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management System) ให้สามารถรองรับบริการผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ

สามารถดาวน์โหลด แอพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” ได้ที่

นอกจากนี้ EGA ยังมีส่วนในการสนับสนุนบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ รวมถึงการให้บริการศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) เพื่อเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้งาน ให้สามารถเข้าถึงบริการและประโยชน์จากข้อมูลยาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.