IT NEWS » กระทรวงดิจิทัลฯ ดัน ดีป้า เปิดตัวแอปฯ “See Thru Thailand” คัมภีร์เที่ยวไทย

กระทรวงดิจิทัลฯ ดัน ดีป้า เปิดตัวแอปฯ “See Thru Thailand” คัมภีร์เที่ยวไทย

8 February 2018
138   0

กระทรวงดิจิทัลฯ ดัน ดีป้า เปิดตัวแอปฯ “See Thru Thailand” คัมภีร์เที่ยวไทย ย้ำยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุน ดีป้า นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยว ล่าสุดจัดการเปิดตัว แอปพลิเคชัน “See Thru Thailand” บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศ โดยนักท่องเที่ยวสามารถสร้างเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง พร้อมรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ นำร่องข้อมูลท่องเที่ยว 10 จังหวัด รองรับการใช้งาน 4 ภาษา 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “See Thru Thailand” ขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย สะดวกต่อการให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะท่องเที่ยว ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ให้เข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยง่าย นำร่องใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด เชียงใหม่ ลำปาง อุบลราชธานี บุรีรัมย์ เพชรบุรี กาญจนบุรี ตรัง และพังงา


สำหรับแอปพลิเคชัน See Thru Thailand นี้ ผู้ใช้งานสามารถสร้างเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว รีวิวของดีของเด็ดประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 10 จังหวัด และยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวตื่นตัวกับการใช้สื่อดิจิทัลสร้างโอกาสทางการตลาด โดยนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการสามารถเข้าไปปักหมุด สร้างเส้นทางด้วยตัวเอง สามารถใส่ภาพ คลิปวิดิโอหรือข้อความแนะนำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและสัมผัสประสบการณ์ในการท่องเที่ยวด้วยรูปแบบใหม่ ที่เหมาะกับชีวิตดิจิทัลอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันแอปพลิเคชันดังกล่าวรองรับการใช้งานได้ถึง 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน See Thru Thailand ถือเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานวิเคราะห์การใช้งานของนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 10 จังหวัดนำร่อง ในการเตรียมการรองรับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเป็นจังหวัดหนึ่งในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการบูรณาการแผนการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เมืองหลัก เมืองรอง เพื่อการใช้งานและสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน อาทิ   แรลลี่เชิงท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมทั้งตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป และเป็นหนึ่งในภารกิจของดีป้า ด้านการส่งเสริมให้มีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
หลักสูตรการตลาดออนไลน์คอร์สเรียนการตลาด
 Ebook ปัญหายอดฮิต ธุรกิจ SMEs
Ebook เปิดร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊ง !!


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.