IT NEWS » กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเสวนา รวมพลังมาตรการสนับสนุน เพื่อยกระดับประเทศไทย” ในงาน “Thailand Investment Year – What’s New”

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเสวนา รวมพลังมาตรการสนับสนุน เพื่อยกระดับประเทศไทย” ในงาน “Thailand Investment Year – What’s New”

5 March 2019
72   0

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเสวนา รวมพลังมาตรการสนับสนุน เพื่อยกระดับประเทศไทย” ในงาน “Thailand Investment Year – What’s New”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมงาน “Thailand Investment Year – What’s New” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา


โดยภายในงาน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ “ปีแห่งการลงทุน เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส” และ 4 กระทรวงด้านเศรษฐกิจ กระทรวงคมนาคม–กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ -กระทรวงดิจิทัลฯ-กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเสวนา “รวมพลังมาตรการสนับสนุน เพื่อยกระดับประเทศไทย”

พร้อมกันนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกล่าวบรรยาย ในหัวข้อ ปฎิวัติดิจิทัล : กระจายโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศ สำหรับบรรยากาศงานมีนักธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.