Thursday, 19 September 2019

ยังไม่พร้อม! กสทช.เลื่อนลงทะเบียนอัตลักษณ์ผ่านลูกตู้ลงทะเบียนซิม 1 กุมภาพันธ์ 2561

21 Nov 2017
381

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงความพร้อมในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อลงทะเบียนซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) ว่า สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบความพร้อมของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) ทุกรายแล้ว ได้แก่

  • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส
  • บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค
  • บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
  • บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 
  • บริษัท เรียล มูฟ จำกัด, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้ลงทะเบียนระบบอัตลักษณ์ โดยผู้ให้บริการทุกรายยืนยันความพร้อมให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบอัตลักษณ์ที่ศูนย์บริการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 15 ธ.ค. 2560

อย่างไรก็ตาม พบว่ากรณีการลงทะเบียนที่ร้านตัวแทนจำหน่ายย่อย หรือร้านลูกตู้ ยังมีปัญหาความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ และการให้ความรู้กับผู้ขาย จึงให้เลื่อนการลงทะเบียนที่ลูกตู้ และร้านย่อย ไปเป็นวันที่ 1 ก.พ. 2561 

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนอัตลักษณ์ เริ่มจากใช้บัตรประชาชนฉบับจริงอ่านในเครื่องอ่านบัตร (card reader) และทำการตรวจสอบใบหน้าจากการถ่ายภาพ หรือตรวจสอบลายนิ้วมือ พร้อมใช้วิธีสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง โดยหากข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ซื้อซิมการ์ดใหม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน จะสามารถลงทะเบียน และเปิดใช้งานซิมการ์ดได้

สำหรับการลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยวิธีอัตลักษณ์ จะปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนซิมการ์ด โดยมีการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลก่อนการลงทะเบียน และเปิดใช้งาน โดยข้อมูลของผู้ลงทะเบียนจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ซึ่งจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ และข้อมูลบัตรประชาชนไว้ที่จุดบริการ ผู้ที่ซื้อซิมการ์ดใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบอัตลักษณ์แล้ว ระบบจะทำการลงทะเบียนโดยส่งข้อมูลตรงไปที่ฐานข้อมูลกลางเพื่อเปิดใช้งานซิมการ์ด และจัดเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการทันที โดยผู้ให้บริการมีหน้าที่ดูแล และเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กสทช. ยืนยันเลื่อนลงทะเบียนอัตลักษณ์ผ่านลูกตู้ 1 ก.พ. ปีหน้า เหตุยังไม่พร้อม ส่วนศูนย์บริการของโอเปอเรเตอร์ยังตามกำหนดเดิม 15 ธ.ค. นี้ ส่วน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ต้องลงทะเบียนใหม่ และสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ให้ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ซ้ำในวันที่ 15 ธันวาคม 2560


Google+

View My Stats