Friday, 18 October 2019

5 เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ ในการวางงบประมาณด้านการตลาด

ในปัจจุบันการจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีทั้งแผนการตลาดที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และบริการที่ดีประกอบเข้าด้วยกันทั้งหมด แต่บางธุรกิจที่ยังไม่เคยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ไม่เคยวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย ก็มักจะจ่ายเงินลงทุนแบบไม่สมเหตุสมผล เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ แต่กลับลงทุนการตลาดด้วยโซเชียลมีเดีย ซึ่งผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงได้ต่ำ เป็นต้น ดังนั้น การวางแผนงบประมาณด้านการตลาดอย่างเหมาะสมจะสามารถสร้างแนวทางการใช้เงินให้กับธุรกิจของเราได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึง มีดังต่อไปนี้

 

(1) รู้จักช่องทางขาย (Sale Funnel)

การสร้างงบประมาณด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และเจาะลึกช่องทางขาย (Sale Funnel) ให้ดีด้วย โดยติดตามผลลัพธ์ในการทำธุรกิจในเรื่องต่างๆ เช่น จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ (หรือช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ) ในแต่ละเดือน จำนวน Lead ที่เราหาได้ในแต่ละเดือน (Lead เป็นภาษาในโลกธุรกิจ หมายความถึงผู้ที่มีแนวโน้มสนใจในสินค้าของเรา หรือว่าที่ลูกค้า) จำนวนของ Lead ที่สามารถเปลี่ยนเป็น SQL ได้ (SQL หรือ Sales Qualified Lead หมายถึงคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้ามากกว่า Lead หรือคนที่เราพร้อมให้ข้อมูลกับฝ่ายขายเพื่อปิดการขาย) ค่าใช้จ่ายในการหา SQL เช่น หาจากเว็บไซต์ การตลาด Pay Per Click หรือช่องทางอื่นๆ รายได้เฉลี่ยของลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้า

 

(2) รู้ต้นทุนในการดำเนินงาน

ต่อมาต้องรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยละเอียด เริ่มจาก ค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราและพนักงาน รวมถึงเงินเดือนและจำนวนพนักงานมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือไม่ ค่าเช่าสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างหน่วยงานเพื่อให้ช่วยทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งต้องคำนวณการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าต่างๆ ให้ดีด้วย

 

(3) กำหนดงบประมาณด้านการตลาดให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

  ลองกำหนดดูว่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาสเป็นอย่างไร เป้าหมายในปี้มีคืออะไร จำนวนผลิตภัณฑ์ จำนวนพนักงานขายหรือช่องทางการจำหน่ายมีความสัมพันธ์กับรายรับและรายจ่ายหรือไม่ ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้น้อยกว่า 5 ล้านบาท จะจัดสรรงบประมาณด้านการตลาดจากรายรับประมาณ 7-8 % โดยนำมาใช้เป็นต้นทุนในการพัฒนาการตลาดให้กับแบรนด์ เช่น เว็บไซต์ บล็อก โซเชียลมีเดีย การบริการหลังการขายอย่างการรับประกันสินค้า และการส่งเสริมการขาย สิ่งสำคัญคือ อย่าจัดงบประมาณการตลาดเอาไว้เป็นสิ่งสุดท้าย เช่น เหลือเงินเท่าไหร่ ค่อยเอาไปทำ เพราะการตลาดคือสิ่งสำคัญ ไม่ใช่มีเท่าไหร่ทำเท่านั้น

 

(4) การตลาดคือการลงทุน ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย

แบรนด์ระดับโลก หรือแบรนด์ใหญ่ๆ จะมีค่าการตลาดที่สูงมาก นั่นคือมุมมองของผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจที่เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการตลาด และอนุมัติงบประมาณเพื่อมาใช้ลงทุนโดยเฉพาะ ซึ่งทุกๆ สิ้นปีธุรกิจยักษ์ใหญ่แต่ละธุรกิจจะมาประชุมวางแผนเรื่องการตลาด ว่าการตลาดช่องทางไหนประสบความสำเร็จ แคมเปญไหนมีแนวโน้มว่าควรจะให้ความสำคัญน้อยลง รวมถึงกระแสในปีหน้าควรเป็นอย่างไร เพื่อจัดสรรเงินลงทุนเพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตและสร้างกำไรได้มากยิ่งขึ้น

 

(5) พิจารณาขั้นตอนการเติบโต

การกำหนดงบประมาณด้านการตลาดนั้นยังช่วยให้เรามองภาพรวมออกด้วยว่าธุรกิจของเราอยู่ในขั้นเติบโต หรือขั้นวางแผน สำหรับขั้นเติบโต ในขั้นนี้ธุรกิจจะต้องเร่งสร้างรายได้ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว ทำให้ต้องพิจารณาลงทุนด้านการตลาดในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจ (quick-win marketing) อาจเริ่มต้นด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับโทรศัพท์มือถือ ยิ่งไปกว่านั้น เว็บไซต์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่โบรชัวร์บนโลกออนไลน์ หากแต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการตลาด การค้า การบริการ และการชำระเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาและบำรุงรักษาย่อมต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง แต่ถ้าวิเคราะห์ผลตอบแทนแล้วคุ้มค่าก็เป็นเรื่องที่ต้องลงทุน ส่วนในขั้นวางแผน หากธุรกิจของเรามีลูกค้าที่แวะมาทำความรู้จักหรือมาปฏิสัมพันธ์มากกว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้า ก็จำเป็นที่จะต้องเล่นการตลาดระยะยาวเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสในการซื้อด้วยโปรโมชั่น ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมการสร้างคอนเท็นต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วย

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนวางแผนงบการตลาด เพื่อให้การจ่ายเงินลงทุนคุ้มค่า เห็นผลได้จริง

ที่มา : https://businesslinx.globallinker.com/


Google+

View My Stats