Tuesday, 2 June 2020

ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า อย่างรวดเร็ว ด้วย SAP Analytics Cloud

27 Jul 2019
508

ปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวทะยานขึ้นไปอีกระดับ SAP Analytics Cloud สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้คุณสามารถทำการตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองได้อีกด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

เดิมทีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นงานเฉพาะทางสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเท่านั้น แต่ในปัจจุบันคุณสามารถทำการวิเคาะห์รูปแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพุ่งทะยานสู่การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Do-It-Yourself ไปกับ SAP Analytics Cloud คุณสามารถเริ่มสร้างและแสดงรายงานรวมถึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้

 

หลังจากที่เราได้เริ่มทำความรู้จักกับ SAP Analytics Cloud กันเรียบร้อยแล้ว วันนี้เรามาดู ผลสำรวจจากหลายที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลกันได้เลย

(1) CEO จำนวนร้อยละ 21 ต้องการเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล

(2) ผู้ใช้งานภาคธุรกิจเพียงร้อยละ 21 มีระบบธุรกิจอัจฉริยะแบบ self-service BI

(3) ผู้ใช้จำนวนร้อยละ 19 พบว่า เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลใช้งานยาก 

(4) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เราเสียเวลาไปกับการจัดเตรียมข้อมูลมากถึงร้อยละ 80

  • * ผลสำรวจ U.S. CEO Outlook 2017 โดย KPMG
  • ** ผลสำรวจจาก Logi Analytics “2017 State of Analytics Adoption Report: Annual Review of How Users Adopt Business Intelligence Tools”
  • *** รายงานของ TDWI ปี 2016

สำหรับความสามารถของ SAP Analytics Cloud (SAC) มีมากมาย วันนี้เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ 

6 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะพาคุณก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่ และมากไปกว่านั้น…

(1) อธิบาย : สถานะปัจจุบันของธุรกิจและ KPIs ได้ด้วยการเรียกดูฐานข้อมูลจากทั่วองค์กร การก้าวข้ามระบบคลังข้อมูลแบบเดิมๆ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายจากการใช้งาน SAP Analytics Cloud (SAC) ไม่ว่าจากที่ใดก็ตามคุณสามารถเรียกดูข้อมูลและพร้อมใช้งานได้ทันที

(2) แสดงผล : ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจะถูกนำเสนอผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจาก SAC ช่วยในการค้นหาข้อมูลและสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึก

(3) วิเคราะห์ : ค้นหาและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลและแดชบอร์ดต่างๆ ที่น่าเชื่อถือของ SAC เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันเหตุการณ์พร้อมคลายข้อสงสัยเชิงธุรกิจต่างๆ อาทิ วิธีการเพิ่มรายได้ให้กับสินค้าใดสินค้าหนึ่ง หรือวิธีการเพิ่มผลตอบแทนของแคมเปญการตลาด

(4) คาดการณ์ : ผลลัพธ์โดยอิงจากข้อมูลในอดีตหรือปัจจุบัน จากเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ที่ทันสมัยจาก SAC ผลลัพธ์จากการคาดการณ์นี้จะถูกนำไปใช้เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ต้องการในขั้นตอนต่อไป

(5) วางแผน : ในการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์จากการคาดการณ์ให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ SAC จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันข้ามองค์กรในการกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ และสามารถวางแผนรองรับให้บรรลุผลลัพธ์ตามต้องการได้

(6) กำหนด : ว่าอะไรคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์จาก SAC เพื่อค้นพบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน


Google+

View My Stats