Wednesday, 27 May 2020

ผลกระทบจากการใช้แอพพลิเคชันเรียกรถมารับแทนการเรียกใช้แท็กซี่

19 Jul 2017
564

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือ FAA เปิดเผยว่า ค่าที่จอดรถและการให้บริการเรียกแท็กซี่หรือเช่ารถออกจากสนามบินสร้างรายได้มหาศาลรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินที่สนามบินแต่ละแห่งจัดเก็บได้ในแต่ละปี แต่การที่ผู้โดยสารหันไปใช้บริการของแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถโดยสารอย่างอูเบอร์มากขึ้น แทนการเช่ารถ เรียกรถแท็กซี่ออกจากสนามบิน หรือ ขับรถมาจอดที่สนามบิน ทำให้สนามบินทั่วโลกต้องสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลจากการเก็บค่าที่จอดรถ หรือค่าธรรมเนียมเรียกรถแท็กซี่ออกจากสนามบิน เช่น สนามบินนานาชาติในเมืองดัลลัสเก็บค่าที่จอดรถได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ถึง 4 ล้านดอลลาร์ หรือ 136 ล้านบาท เมื่อปีที่แล้ว

รายได้ที่สนามบินต้องสูญเสียให้รถโดยสารจากภายนอก ทำให้สนามบินหลายแห่งประกาศห้ามไม่ให้ผู้โดยสารใช้แอพพลิเคชันเหล่านี้เรียกรถเข้ามารับภายในบริเวณสนามบิน ขณะที่สนามบินบางแห่งก็อนุญาต แต่กำหนดให้รถโดยสารภายนอกที่เข้ามารับผู้โดยสารภายในสนามบินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 3-5 ดอลลาร์ หรือประมาณ 100-170 บาท แต่ก็ยังไม่คุ้มค่ากับรายได้ที่สนามบินต้องสูญเสีย 

ทั้งนี้การให้บริการที่จอดรถและเรียกแท็กซี่เป็นแหล่งรายได้ที่งดงามของสนามบินทั่วโลก แต่หลังจากที่ผู้โดยสารจำนวนมากหันมาใช้แอพพลิเคชันเรียกรถมารับ ทำให้สนามบินต้องสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาล และขณะที่สนามบินนานาชาติหลายแห่งในไทยเช่น สุวรรณภูมิ และที่เชียงใหม่ มีมาตรการห้ามไม่ให้รถโดยสารภายนอกเข้ามารับผู้โดยสารภายในสนามบินอย่างเข้มงวด และอนุญาตให้ผู้โดยสารใช้บริการเรียกแท็กซี่ของสนามบินเท่านั้น


Google+

View My Stats