Monday, 24 February 2020

5ความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ที่ต้องระวัง

ในปัจจุบัน คนยุคใหม่มักใช้งานผ่านโลกออนไลน์ เพราะความสะดวกและรวดเร็วในการจับจ่ายซื้อของ การใช้บริการสั่งอาหารหรือการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่หารู้ไหมว่า ทุกอย่างนั้นต้องแลกกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างในระบบนั้นเช่นกัน

หากเราไม่ระวังหรือปล่อยให้ข้อมูลของคุณยังอยู่ในอินเตอร์เน็ต อาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำข้อมูลของคุณไปใช้ในการค้าขายได้ ดังนั้น จึงมีวิธี ป้องกัน ความเสี่ยงโลกออนไลน์ โดยการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกไปมาให้คุณป้องกันได้ในเบื้องต้น โดยวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ 5 ความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ กัน

 

ที่มา : Catcyfence.com


Google+

View My Stats