Wednesday, 11 December 2019

ฟรี! กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดให้ดาวน์โหลด คู่มือพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐแล้ว

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดให้ดาวน์โหลด คู่มือพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐ (CONNECTED NETPRACHARAT) เรียบร้อยแล้ว

โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล โดยรัฐบาล (โดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้มีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ประกอบกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

สามารถ Download คู่มือพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐได้ที่

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 


Related posts
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จ.ฉะเชิงเทรา
กระทรวงดิจิทัลฯ ระดมพลังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดกิจกรรม ลดปัญหาขาดแคลน Smart Phone ให้ประชาชนใช้เน็ตประชารัฐ
รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ”
รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชม ไลน์ ประเทศไทย พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Digital Thailand”
กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน “เน็ตประชารัฐ” พบประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนเข้าใช้ประโยชน์ค้นหาความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
กระทรวงดิจิทัล เผย “บอร์ดดีอี” เห็นชอบการต่อยอดสร้างประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” มอบ กสทช. จัดสรรงบ USO ให้บริการโซนซี
Google+

View My Stats