Friday, 13 December 2019

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนวิทยากรแกนนำส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” เดินหน้าถ่ายทอดวิชาสร้าง “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” ทั่วประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนวิทยากรแกนนำส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” เดินหน้าถ่ายทอดวิชาสร้าง “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” ทั่วประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งสร้างความรู้การใช้ประโยชน์จาก “เน็ตประชารัฐ” หนุน “วิทยากรแกนนำ” เริ่มจัดกิจกรรมอบรมส่งต่อความรู้ขยายผลสร้าง “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” ทั่วประเทศ ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ” ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการให้ความรู้ด้านดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐแก่ “วิทยากรแกนนำ” เพื่อต่อยอดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐและการใช้งานอินเทอร์เน็ตในระดับพื้นฐาน ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนจาก 24,700 หมู่บ้าน สร้างการเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็วอย่างรู้เท่าทัน ครบทั้ง 5 รุ่นแล้ว

โดยขณะนี้วิทยากรแกนนำทั้ง 1,000 คน ได้เริ่มจัดกิจกรรมส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐแล้ว อาทิ นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชนที่เป็นตัวแทน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐ เช่นเดียวกับนางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในพื้นที่ เข้าร่วมหารือเพื่อดำเนินการอบรมต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ รวมถึงนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายอารง กะลูแป ครูอาสาฯ ปอเนาะ กศน.ยะรัง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้นำในชุมชนในกิจกรรมสร้างการรับรู้และเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ร่วมกับ ทีโอที ณ วัดทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รวมถึงการจัดประชุมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ รุ่นที่ 4 โดยมีแกนนำหมู่บ้านควนโนรี หมู่บ้านปากล่อ และหมู่บ้านทุ่งพลา เข้าร่วม ณ ศูนย์วัฒนธรรมมหาราช (วัดทรายขาว) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี การอบรมการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และทีมครู กศน.จังหวัดชุมพรโซนเหนือ เพื่อยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำพาประชาชนเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

 “ตามเป้าหมายการขยายผลสร้างความรู้ของวิทยากรแกนนำทั้ง 1,000 คน จะสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากเน็ตประชารัฐไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการดำรงชีวิต และเข้าถึงบริการของภาครัฐ บริการด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์ รวมทั้งการใช้เพื่อการสร้างเศรษฐกิจในชุมชน ด้วยการค้าขายสินค้าชุมชน ในลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) นอกจากนั้นกระทรวงฯ มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายการทำงานที่มีความยั่งยืนในรูปแบบอาสาสมัคร หรือ “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” เพื่อให้เกิดเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ต่อไป” ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว


Related posts
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จ.ฉะเชิงเทรา
ฟรี! กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดให้ดาวน์โหลด คู่มือพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐแล้ว
กระทรวงดิจิทัลฯ ระดมพลังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดกิจกรรม ลดปัญหาขาดแคลน Smart Phone ให้ประชาชนใช้เน็ตประชารัฐ
รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ”
รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชม ไลน์ ประเทศไทย พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Digital Thailand”
กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน “เน็ตประชารัฐ” พบประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนเข้าใช้ประโยชน์ค้นหาความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
Google+

View My Stats