Friday, 5 June 2020

จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ Government Smart Kiosk

25 Sep 2019
228

จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ Government Smart Kiosk

 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

 

 

1. โรงพยาบาลราชวิถี 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1 (สถาบันโรคหัวใจ) ตรงเคาน์เตอร์พยาบาล

 

2. โรงพยาบาลราชวิถี ตู้ 2 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1 (สถาบันโรคหัวใจ) ตรงเคาน์เตอร์พยาบาล

 

3. โรงพยาบาล ราชวิถี ตู้ 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10

 

4. โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรงเคาน์เตอร์จ่ายยา

 

5. โรงพยาบาลตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุรณ์ 88 พรรษา

 

6. โรงพยาบาลวชิระ อาคารคณะแพทยศาสตร์ หน้าลิฟท์ตรงข้ามห้องทะเบียน

 

7. โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร หน้าห้องจ่ายยา

 

8. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ. สมุทรสาคร หน้าประตูทางเข้าข้างประชาสัมพันธ์

 

9. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ทางเข้าประตู

 

10. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ข้างประชาสัมพัมธ์ (อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)

 

11. โรงพยาบาลปทุมธานี ชั้น 1 หน้าห้องบัตรนอกเวลา

 

12. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

13. ศูนย์บริการร่วมภาครัฐสาขาธัญญาพาร์ค ตรงข้ามไปรษณีย์ไทย

 

14. ศูนย์บริการร่วมภาครัฐสาขา Central ศาลายา จังหวัดนครปฐม บริเวณศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ  ชั้น 2

 

15. ศูนย์บริการร่วมภาครัฐสาขา Central Westgate โซน Fashion ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี

 

16. Big C ราชดำริ ประตูทางเข้าชั้น1 ฝั่งลานจอดรถ   

 

17. Big C บางพลี ชั้น 2 หน้าร้านเสริมสวยปรียานุช

 

18. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ชั้น 18

 

19. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 1 ตรงหน้าลิฟท์

 

20. อาคารอับดุลราฮิม (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.))

 

21. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมฯ อาคาร B ชั้น 1 ทางเข้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 

22. ศูนย์บริการร่วม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์รับคำขออนุญาต สนง. กพร ชั้น 1 อาคาร กพ. หลังเก่า

 

23. ศูนย์บริการร่วมภาครัฐ สาขาศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม บริเวณด้านหน้าศูนย์

 

 

ภาคกลาง

 

 

24. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี ประตูบันไดทางขึ้น จุดคัดกรอง

 

25. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 หน้าห้องประชาสัมพันธ์ ใกล้จุดคัดกรอง

 

26. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

 

27. โรงพยาบาลประจวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ประตูทางเข้าผู้ป่วยนอก

 

28. โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประตูทางเข้า หน้าเคาน์เตอร์จุดคัดกรอง

 

29. โรงพยาบาลสิงห์บุรี หน้าห้องบัตรนอกเวลา

 

30. โรงพยาบาลอินทร์บุรี หน้าห้องบัตร ตึกอุบัติเหตุ

 

31. โรงพยาบาลนครนายก ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกนอกและอุบัติเหตุ บริเวณศูนย์สั่งการ 1669

 

32. โรงพยาบาลบ้านหมี่ บริเวณประตูทางเข้าอาคารสิรินธร

 

33. ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

34. โรงพยาบาลเสนา บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน

 

35. โรงพยาบาลพระพุทธบาท ชั้น 1 หน้าห้องเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

36. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน

 

37. โรงพยาบาลพิจิตร บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน

 

38. เทศบาลสระบุรี จ. สระบุรี ข้างประชาสัมพันธ์

 

 

39. Big C พระนครศรีอยุธยา (อำเภอยิ้ม) บริเวณหน้าหน้าเคาน์เตอร์บริการลูกค้าโฮมโปร

 

40. Big C นครสวรรค์ (วี-สแควร์) ชั้น 2 หน้าลิฟท์ ฝั่งจุดบริการลูกค้า

 

41. Big C เพชรบูรณ์ ประตูทางเข้าศูนย์อาหาร

 

42. Big C อ่างทอง ประตูทางเข้าหน้าร้าน KFC

 

 

ภาคเหนือ

 

 

43. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ชั้น 2 อาคารสำนักงานประกันสังคมฝาง

 

44. Big C เชียงใหม่เอ็กตร้า ประตูทางเข้าด้านขวามือ ตรงบันไดทางขึ้นศูนย์อาหาร

 

45. Big C แพร่ ข้างจุดบริการลูกค้า

 

46. Big C ลำพูน ประตูทางเข้าฝั่ง KFC ตรงข้ามตู้ ATM

 

47. Big C ตาก หน้าอำเภอยิ้ม ฝั่งศูนย์อาหาร

 

48. Big C น่าน บริเวณศูนย์อาหาร

 

 

ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ

 

 

49. Big C อ.เมือง มหาสารคาม (ศูนย์ One Stop Service) โซน Foodcenter

 

50. Big C โคราช ชั้น 1 ข้างบันไดเลื่อน หน้าธนาคารกรุงเทพ

                                          

51. Big C อุบลราชธานี ชั้น 2 หน้าอำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์อาหาร

 

52. Big C ขอนแก่น ชั้น 1 ประตูทางเข้า หน้าอำเภอยิ้ม

           

53. Big C อุดรธานี 2 ชั้น 1 หน้าอำเภอยิ้ม

                                             

54. Big C กาฬสินธุ์ ข้างอำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์อาหาร

 

55. Big C นครพนม ข้างอำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์อาหาร

 

56. Big C โพนพิสัย หนองคาย หน้าเคาน์เตอร์จุดบริการลูกค้า

 

57. Big C สระแก้ว บริเวณจุด ATM ข้างร้าน AIIZ

 

58. Big C บุรีรัมย์ หน้าประตูทางเข้า ฝั่งศูนย์อาหาร

 

59. Big C สุรินทร์ ใกล้ประตูทางเข้าบริเวณศูนย์อาหาร

 

60. Big C ยโสธร บริเวณศูนย์อาหาร

 

61. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หน้าเคาน์เตอร์จุดคัดกรอง

 

62. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร

 

 

ภาคตะวันออก

 

 

63. Big C ชลบุรี หน้าบันไดเลื่อนชั้น 2 ใกล้จุดบริการลูกค้า

 

64. Big C ปราจีนบุรี ทางลงบันไดลาดเลือน ข้างร้าน Dunkin’ Donuts

 

 

ภาคตะวันตก

 

 

65. โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี หน้าห้องจ่ายยา

 

66. โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ด้านข้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ

 

67. โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี ข้างประชาสัมพันธ์ ตรงข้ามเคาน์เตอร์เวชระเบียน

 

68. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี หน้าห้องเวชระเบียน

 

69. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา หน้าเคาน์เตอร์ จุดคัดกรอง

 

70. โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน

 

71. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี หน้าเคาน์เตอร์จุดคัดกรอง

 

 

ภาคใต้

 

 

72. Big C ภูเก็ต หน้าอำเภอยิ้ม

                

73. Big C หาดใหญ่ ชั้น 2 หน้าอำเภอยิ้ม

 

74. Big C ตรัง บริเวณหน้าร้าน MK

 

75. Big C ระนอง บริเวณจุดให้บริการ ATM โซนทางเดินกลาง

 

76. Big C สตูล บริเวณจุดบริการลูกค้า

 

77. สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง หน้าอาคารกองการคลัง เทศบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562


Google+

View My Stats