Tuesday, 2 June 2020

ประโยชน์ของ Power BI

21 Feb 2020
359


 
ปัจจุบัน Power BI Desktop ได้ถูกจัดลำดับในโปรแกรมด้าน BI และ Analytics โดย Gartner ได้จัดลำดับ Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms โดยได้ลำดับที่ดีขึ้นทั้งใน Ability to Execute และ Completeness of Vision ตามในลิงค์ https://info.microsoft.com/ww-landing-2020-gartner-magic-quadrant-for-analytics-and-business-intelligence.html 

สำหรับ Power BI เป็นเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทำงานกับการวิเคราะห์ข้อมูลในทางธุรกิจช่วยงานงานด้าน Business Intelligence ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และ ไม่ต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคของ IT อะไรมาก สามารถต่อยอดจากผู้ใช้งาน Excel ใช้ Pivot Table มาแล้ว ก็จะสามารถทำงานกับ Power BI ได้ มี Learning Curve ไม่มาก และทำให้การตัดสินใจในทางธุรกิจทำได้อย่างรวดเร็ว 

จุดเด่นของ Power BI

 • ข้อมูลของเราสามารถนำมาใช้ และเข้าถึงได้อย่างง่ายดายมากกว่าแต่ก่อน
Power BI รองรับข้อมูลได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ฐานข้อมูล(Database) ไฟล์ (File) และระบบต่างๆ ได้แก่ SAP HANA, Hadoop, Google Analytics, Facebook เป็นต้น
 • ง่ายต่อการ Implement
ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคมากเพื่อใช้งานให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยหากองค์กรใช้ Office 365 แล้วจะสามารถใช้งาน Power BI ได้เลย
 • สามารถควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยได้
Power BI สามารถกำหนดการเข้าถึงของข้อมูลในแต่ละระดับให้สามารถเข้าถึงได้ เช่น ฝ่ายวิศวกรรม ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลยอดขายสินค้าได้ ฝ่ายขาย ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนพนักงานได้ แต่สามารถเข้าถึงชื่อพนักงานที่เป็นพนักงานขายได้ เป็นต้น และสามารถสร้าง Content Pack เพื่อที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยตรง ก็สามารถทำได้
 • ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่มาก
Power BI ถูกออกมาสำหรับผู้ที่ต้องการเอาข้อมูลมาใช้เพื่อแสดงผล โดยมีเครื่องมือต่างๆ มากมาย ผู้ใช้งานใช้เวลาในการเรียนรู้เครื่องมือไม่มาก ก็จะสามารถเริ่มใช้งานได้ ที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
 • เข้าถึงได้อย่างง่ายได้
หลังจากออกแบบใน Power BI เรียบร้อย ด้วย หลักการที่เรียกว่า Design Once View Anyway เราสามารถที่จะแชร์ Publish รายงาน Dashboard, Data source ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือผ่าน Apps Power BI ให้กับเพื่อร่วมงาน หัวหน้างานเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุด รายงานล่าสุด พร้อมๆ กับเรา

ผลลัพธ์ที่คุณจะได้จาก Power BI

 1. ได้รายงานที่สามารถลิงค์เชื่อมโยงจากข้อมูลต่างๆ มากมาย จำนวนมหาศาล เพื่อดูอย่างง่ายๆ ในรูปแบบ Dashboard
 2. ได้เครื่องมือที่จะช่วยรวม แยก แปลงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานซ้ำๆ เพื่อการแปลงข้อมูลจบลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบครั้งเดียวแล้วใช้งานต่อเนื่อง
 3. ได้ระบบในการแยกการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เท่ากันของแต่ละบุคลากร
 4. ได้รายงานที่จะสามารถส่งต่อให้กับผู้อื่น ได้อย่างง่ายดายผ่าน Office 365

ประโยชน์ของ Power BI ในทางธุรกิจ

 1. นำข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง (Multi Source) มาใช้วิเคราะห์ร่วมกันได้
 2. ทำกระบวนการ ETL (Extract Transform Load) ข้อมูลได้ เพื่อนำข้อมูล Unstructure มาจัดระเบียบ Shaping, Cleansing 
 3. สร้างรายงาน Dashboard โดยมี Visualization ได้ในรูปแบบที่เป็น interactive และยังแสดงผลได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Web, Apps ซึ่งแสดงผลได้ทั้งบน Desktop, Tablet, Mobile ได้อีกด้วย
 4. สามารถทำการ Update รายงาน Dashboard เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยได้อย่างอัตโนมัติ

Google+

View My Stats