Friday, 5 June 2020

นายกอบศักดิ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เข้ามอบนโยบาย เร่งเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล

25 Sep 2019
118

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA Thailand 

พร้อมให้วิสัยทัศน์และมอบนโยบายการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลแก่คณะผู้บริหาร DGA Thailand เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหาร DGA ให้การต้อนรับ

พร้อมโชว์บริการที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)” ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นบริการสำหรับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง

 


Related posts
DGA ร่วมออกนิทรรศการทางวิชาการ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ”
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล “กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”
กระทรวงดิจิทัลฯ ชวนประชาชนใช้บริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชัน ตอกย้ำการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
รองนายกประจินฯ หนุนหน่วยงานรัฐใช้ผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
ประชาชนจะได้อะไร จากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายวิสัยทัศน์ รัฐบาลดิจิทัล หนุนนำเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0
Google+

View My Stats