Thursday, 21 November 2019

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ สื่อยุคดิจิทัล จุดจบหรือเริ่มต้นใหม่

13 Oct 2019
73

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ สื่อยุคดิจิทัล จุดจบหรือเริ่มต้นใหม่ โดยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายในเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น หัวข้อ “สื่อยุคดิจิทัล…จุดจบหรือเริ่มต้นใหม่” ภายใต้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

โดยมี นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย /ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เป็นผู้ดำเนินการเวทีสนทนา ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562

โดย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปไกลมาก ทำให้สามารถเข้าถึงข่าวได้ง่ายขึ้น บางครั้งไม่ต้องมีแหล่งข่าวเป็นตัวบุคคล ก็หาข่าวได้จากสื่อออนไลน์ แต่ด้วยความรวดเร็วจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์และกรองข้อมูลข่าวให้ดีก่อน ทำให้เห็นได้ว่า “ยุคดิจิทัล” ไม่ใช่จุดจบของสื่อมวลชนแน่นอน แต่อยู่ได้ หากรู้จักปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเองในเชิงดิจิทัลเทคโนโลยี โดยการที่จะ Transformation สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเปลี่ยนวิธีคิด องค์กรต้องเกิดการยอมรับก่อน แล้วสิ่งที่ตามมา คือ บุคลากรต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


Related posts
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดงานวันนักการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
กระทรวงดิจิทัลฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์จาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด มาให้ความรู้สู่ การเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล
กระทรวงดิจิทัล จับกุมแฮกเกอร์ กรุ๊ปไลน์ แฝงตัวเข้ากรุ๊ปส่งลิงค์ โฆษณาชวนเชื่อ
กระทรวงดิจิทัลฯ กระชับความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย
รมว. กระทรวงดิจิทัลฯ เรียกประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐากถาในงานสัมมนา TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection
Google+

View My Stats