Saturday, 25 January 2020

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ หารือไมโครซอฟท์ ดึงเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

03 Sep 2019
106

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ หารือไมโครซอฟท์ ดึงเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ โดยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ร่วมประชุมหารือกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้อง Digital1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

โดยที่ประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • 1.) รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เชิญชวนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Digital Valley ของ DEPA ซึ่งจะเป็นพื้นที่พัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคตต่อไป
  • 2.) ขอให้ทางบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงฯ

รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง จึงขอความร่วมมือให้บริษัทฯ ร่วมกับกระทรวงฯ นำเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตร ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถประยุกต์นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเกิดการแก้ปัญหาทั้ง ecosystem ได้ทั้งระบบ


Related posts
Google+

View My Stats