Friday, 29 May 2020

ห้ามโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน Social Network หากพบปรับสูงสุด 5แสนบาท คุก 1 ปี

คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีคำสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบผู้ที่โพสต์ภาพคู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง โดยเริ่มจากบุคคลที่มีชื่อเสียง ศิลปินในวงการบันเทิง และเน็ตไอดอล หากพบผู้ใดกระทำผิดด้วยการโพสต์ภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะชวนเชื่อ หรือเชิญชวน โดยเฉพาะกับศิลปินดาราเป็นผู้มีชื่อเสียงสามารถเอาผิดได้ทันทีไม่ต้องแจ้ง ปอท. ส่วนบุคคลทั่วไปมีโทษปรับสูงสุด 500,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี ส่วนประชาชนที่ชี้เบาะแสนำไปสู่การจับคุม จะได้ส่วนแบ่ง 1 ใน 4 ของเงินค่าปรับ

จาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม 

สำหรับอัตราค่าปรับกำหนดให้เปรียบเทียบปรับ ครั้งที่ 1 ปรับ 50,000 บาท ครั้งที่ 2 ปรับ 200,000 บาท และครั้งที่ 3 ปรับ 500,000 บาท เว้นแต่เป็นการโฆษณาโดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า รวมถึงนิติบุคคลที่มีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือมีอำนาจบริหารจัดการเหนือนิติบุคคลนั้นให้ปรับ 500,000 บาท

สาเหตุที่ต้องนำมาตรการนี้มาบังคับใช้อีกครั้งนั้น เพราะปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการชักชวนให้ประชาชนหันมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น

ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมนำโทษใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาบังคับใช้อย่างจริงจัง หากพบใครโพสต์ภาพคู่น้ำเมาในสื่อสังคมออนไลน์ต้องโทษปรับสูงสุด 500,000 บาท  


Google+

View My Stats