Thursday, 21 November 2019

เทคนิค 3-2-1 Backup Rule สำหรับการสำรองข้อมูล

13 Oct 2019
146

ในปัจจุบันการสำรองข้อมูลคือสิ่งที่ควรทำเป็นประจำ โดยเฉพาะในยุคที่อาชญกรรมไซเบอร์มีให้เห็นเป็นบ่อยๆ แบบนี้ เพราะจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลจะปลอดภัย โดยเทคนิคที่นิยมใช้กัน คือ กฎ 3-2-1 Backup Rule นี้ ถูกนำเสนอจนกลายเป็นที่โด่งดังโดย Peter Krogh ช่างภาพชื่อดังแห่ง American Society of Media Photographers (ASMP) ที่ได้ออกมาเขียน Best Practice ทางด้านการทำ Backup สำหรับช่างภาพเอาไว้ที่ Dpbestflow พร้อมกับแนะนำเนื้อหาอื่นๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาข้อมูลภาพถ่ายที่เหล่าช่างภาพควรทำความรู้จักกัน และบทความนี้ก็ถือเป็นบทความโด่งดังที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะเขียนได้เข้าใจง่ายในภาษาทั่วๆ ไป และยังนำไปปรับใช้ได้จริงอย่างสมเหตุสมผลอีกด้วย

กฎ 3-2-1 Backup Rule มีอะไรบ้าง

(1) แนะนำให้มีการเก็บข้อมูลสำคัญเอาไว้ 3 ชุดเป็นอย่างน้อย ได้แก่ข้อมูลหลักต้นฉบับ 1 ชุด และข้อมูลสำรองอีก 2 ชุด (จะได้กระจายข้อมูลไปเก็บหลายๆ อุปกรณ์ได้)

(2) ควรเก็บไฟล์เหล่านั้นเอาไว้บนอุปกรณ์ที่แยกขาดจากกัน 2 ประเภทเป็นอย่างน้อย (หากอุปกรณ์หนึ่งเสีย อีกอุปกรณ์จะได้ยังคงไม่เสียไปด้วยปัจจัยเดียวกัน)

(3) ข้อมูลสำรองชุดหนึ่ง ควรนำไปเก็บไว้ที่ต่างสาขา หรือสำรองเอาไว้แบบ Offline เป็นอย่างน้อย (หากเกิดเหตุใดๆ ขึ้นกับสถานที่หนึ่ง จะได้ยังคงมีข้อมูลสำรองที่ปลอดภัยจากเหตุนั้นๆ)

ถ้าทำได้ตามนี้ รับรองข้อมูลไม่หายชัวร์!

อะไรบ้างที่จะทำให้ข้อมูลสูญหายไปได้?

ทาง ASMP ได้สรุปเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้เอาไว้ ดังนี้

  • อุปกรณ์เสียหาย
  • ถูกไวรัสโจมตี
  • ตกเป็นเป้าประสงค์ร้ายจาก Hacker หรือผู้ไม่หวังดี
  • เกิดความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ในระดับ Volume และ Directory
  • เกิดความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
  • ปัญหาจากระบบไฟฟ้า
  • การถูกขโมยอุปกรณ์หรือข้อมูล
  • ภัยจากไฟหรือน้ำ
  • เกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้งานหรือผู้อื่น

ทั้งนี้แนวคิดนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งการจัดการสำรองข้อมูลส่วนตัว การสำรองข้อมูลในที่ทำงาน ไปจนถึง Data Center ขนาดใหญ่ที่มีแนวทางในการออกแบบระบบสำรองข้อมูลที่หลากหลาย ดังนั้นหากใครสนใจศึกษารายละเอียดฉบับเต็มก็สามารถอ่านได้ที่ dpbestflow.org

ที่มา : Depa.or.th


Google+

View My Stats