Tuesday, 2 June 2020

กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ พร้อมเยี่ยมชมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่สระแก้ว

26 Sep 2019
130

ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพลงพื้นที่สระแก้ว หารือแนวทางการพัฒนาเกษตรดิจิทัล พร้อมเยี่ยมชมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ โดยคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำทีมโดยนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ

พร้อมด้วย นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลฯ  และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อเก็บประเด็นการจัดทำแนวทางการพัฒนาเกษตรดิจิทัล ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่มาให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร ผู้แทนวิสาหกิจสังคม และผู้แทนด้านการตลาด จึงทำให้ได้รับทราบข้อมูลจริงและความตั้งใจของเกษตรกรที่ต้องการปรับตัวให้เท่าทันกับยุคดิจิทัล ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

โดยจะเร่งหาแนวทางเพื่อพัฒนาเกษตรดิจิทัลอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้บริหารกระทรวงฯ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ที่เป็นสถานที่เปิดสอนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของชุมชน

และได้เดินทางไปเยี่ยมชมจุดเน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 7 คลองสาระพา อ.วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว ซึ่งได้ใช้ประโยชน์จากโครงการของกระทรวงฯ เป็นอย่างดี


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดประชุม “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 1”
กระทรวงดิจิทัลฯ ย้ำ “เน็ตประชารัฐ” เกิดประโยชน์ทุกด้านต่อชุมชน หนุนกลุ่ม “คนกล้าคืนถิ่น” ใช้เป็นช่องทางสร้างเกษตรกรดิจิทัล
รมว.ดิจิทัลฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ใน โอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ “เน็ตประชารัฐ”
กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าส่งมอบบริการ “Wifi เพื่อประชาชน”11 หมู่บ้านใน จ.ตรัง
กระทรวงดิจิทัลฯ ย้ำ การประมูลโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐโปร่งใส
กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้านำร่องเปิดใช้ “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้าน”
Google+

View My Stats