Friday, 13 December 2019

แจกฟรี! โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับ SMEs

27 Dec 2018
275

กรมสรรพากรมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว

โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับ-SMEs

จึงได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี (สะดวก ง่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน)

 


Google+

View My Stats