Wednesday, 27 May 2020

กระทรวงดิจิทัลฯ สานต่อนโยบายสังคมดิจิทัลและความมั่นคงดิจิทัล เร่งเดินหน้าโครงการดิจิทัลพาร์คในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 5 จี – Big data

31 Aug 2019
196

กระทรวงดิจิทัลฯ สานต่อนโยบายสังคมดิจิทัลและความมั่นคงดิจิทัล เร่งเดินหน้าโครงการดิจิทัลพาร์คในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 5 จี – Big data  และการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

 

โดยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาในงาน Think Thailand : คิดเพื่อประเทศไทย4.0 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมงานดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการดิจิทัลฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล

ซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัลและความมั่นคงดิจิทัล ด้วยการยกระดับโครงการดิจิทัลพาร์คในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นดิจิทัลวัลเลย์ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ให้บริษัทชั้นนำมาลงทุน วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของการทำธุรกิจและการลงทุน ส่วนการพัฒนา 5จี ขอยืนยันว่า ภายในปี 2020 ประเทศไทยจะต้องมี 5จี ใช้เพราะ 5จี จะมาเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิต

ส่วนการพัฒนาดิจิทัลภาครัฐจะพัฒนาBig data โดยกำหนดการพัฒนาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ เช่น การท่องเที่ยว สาธารณสุข ฯลฯ จากนั้นจึงเอา Big data ทั้งหมดมาเชื่อมโยงกัน อย่างไรก็ดีรัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งกลุ่มแรงงานโดยจะยกระดับแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเริ่มที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเป็นที่แรกโดยตั้งเป้าบุคลากร 40000 ใน 1 ปีข้างหน้าที่เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล  ซึ่งภาครัฐจะทำตัวเป็นผู้สนับสนุนที่ดีของประชาชนและธุรกิจโดยจะทำลายข้อจำกัดที่จะเป็นปัญหาในการแข่งขันและการทำธุรกิจ


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ แจงข้อเท็จจริง กรณีเผยแพร่เรื่อง พบโรคอุบัติใหม่ในไทย กาฬโรคม้า
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม Share แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนการใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน Work From Home ในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลฯ มีมติให้ ThaiCERT ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานฯ จนกว่าจะจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯผู้บริหารกรมอุตุฯเฉลิมฉลองอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2563
Google+

View My Stats