Tuesday, 2 June 2020

10 ตัวย่อที่พบบ่อยใน Email เพื่อทำความเข้าใจและรู้จักความหมาย พร้อมนำไปใช้ให้ถูกต้อง

15 May 2020
89

สำหรับชีวิตการทำงาน บางคนนั้นมีความจำเป็นจะต้องใช้อีเมลในการติดต่องาน ซึ่งบางทีหากลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงานตอบกลับมาโดยใช้ตัวย่อแปลกๆ ก็อาจจะทำให้งง และสื่อสารผิดพลาดได้ วันนี้เราจึงมีความหมายของตัวย่อที่พบบ่อยในการใช้อีเมลมาฝากกัน มาดูกันว่าแต่ละตัวนั้นมีความหมายถึงอะไรกันบ้าง

1. TBA

  • ย่อมาจาก To be announced หมายถึง จะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

2. TBC

  • ย่อมาจาก To be confirmed หมายถึง จะยืนยันภายหลัง

 

3. TBD

  • ย่อมาจาก To be determined หมายถึง จะกำหนดภายหลัง

 

4. BTW

  • ย่อมาจาก By the way หมายถึง อย่างไรก็ตาม หรือ อีกอย่างหนึ่ง

 

5. FYI

  • ย่อมาจาก  For you information หมายถึง เรียนให้ทราบ แจ้งให้ทราบ แจ้งไว้ให้ทราบ หรือเป็นข้อมูล

 

6. CC

  • ย่อมาจาก Carbon copy หมายถึง ส่งสำเนาถึง เป็นอีเมลที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับทราบเรื่องเท่านั้น ไม่ได้มีความตั้งใจจะส่งให้โดยตรง ผู้รับไม่จำเป็นต้องตอบกลับ

 

7. BCC

ย่อมาจาก Blind carbon copy หมายถึง ส่งสำเนาลับถึง  อีเมลผู้รับในช่อง BCC จะได้รับข้อความที่เหมือนกับในช่อง To และ CC ทุกประการ แต่จะมีจุดแตกต่างที่ ผู้รับในช่อง To และ CC จะไม่เห็นอีเมลในช่อง BCC

 

8. FW

ย่อมาจาก Forwarded message หมายถึง การส่ง Email ที่เราได้รับมาแล้วให้คนที่เกี่ยวข้องต่อ

 

9. RE

ย่อมาจาก Reply หมายถึง ตอบกลับ

 

10. NSFW

ย่อมาจาก Not safe for work หมายถึง คำนี้นิยมมากตามเว็บ Reddit เอาไว้บอกว่าข้อมูลนี้ไม่เหมาะสำหรับเปิดดูที่ทำงาน ควรเปิดดูที่บ้านดีกว่า (อาจจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือ 18+)

 

ที่มา:  shorteng

Google+

View My Stats