Wednesday, 27 May 2020

ฟรี! แหล่งเรียนรู้ AI, Machine learning และ Data science

16 Apr 2019
1413

ขออัพเดตรายชื่อหนังสือและวีดีโอสอน AI, Machine learning และ Data science สอนเป็นภาษาไทยฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

 

 

====อันนี้เป็นคลิปวีดีโอสอน=====
1) สอนเรื่อง “Big Data” สำหรับงาน Data Science (วิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล) .สอนโดย คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา และ รศ.ดร. อติวงศ์ สุชาโต เป็นต้น ดูผ่าน iTune

https://itunes.apple.com/th/itunes-u/big-data/id1109952360…

2) Machine Learning ผู้สอนโดย Dr. Warasinee Chaisangmongkon
– Machine Learning Workshop (part 1)
https://www.facebook.com/bigdataexperience/videos/1569784483324081/
– [Machine Learning Workshop (Part 2)
https://www.facebook.com/bigdataexperience/videos/1569800019989194/
– Machine Learning Workshop (Part 3)
https://www.facebook.com/bigdataexperience/videos/1569814079987788/
– [Machine Learning Workshop (Part 4)
https://www.facebook.com/bigdataexperience/videos/1569818656653997/
– ไสลด์ประกอบการบรรยายเป็น PDF
https://drive.google.com/…/fol…/0B_K_-nCSCP1Dcjlua19VUlFRNG8

3) อธิบาย Machine Learning สำหรับผู้เริ่มต้น (บรรยายไทยให้อ่าน) http://ta.virot.me/fb-ai-explainer/

4) คอร์สเรียนจากจุฬา ชื่อ Pattern Recognition (ก็คือ Machine learning นั่นแหละ) โดยอาจารย์ Ekapol Chuangsuwanich

https://www.youtube.com/playlist…

5) 2110594 NLP L1 Introduction โดยอาจารย์ Ekapol Chuangsuwanich

https://youtu.be/yTYo6XJjMzY…

(Course on github https://github.com/ekapolc/nlp_course)

6) วิชา NLP เป็นหนึ่งในสาขาย่อยใน AI ขาดสาขานี้ไป เราก็ไม่มี chatbot เลยนะ สอนโดยอาจารย์คณะวิศวะจุฬา

https://www.youtube.com/playlist…

(Course on github https://github.com/ekapolc/nlp_course)

7) คอร์ส AI ของอาจารย์ วรเศรษฐ สุวรรณิก

https://www.youtube.com/watch…

8) deep learning และ Tensorflow (ต้องลงทะเบียนก่อง) สอนโดยอาจารย์ สรวิชญ์ แสงเขียวงาม และ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

https://www.skooldio.com

10) Chanel youtube ของ Algo Addict

https://www.youtube.com/channel/UCoA-Dyu0X02M12EBwVZ9_Bg

11) Python for Data Science จากเพจ AlgoAddict – Trading with Intelligence

https://www.facebook.com/…/a.16874542048…/2049490818622583/…

12) Deep Learning Workshop โดย NECTEC TechTalk

https://www.youtube.com/watch?v=CB7DKG7bPzo

13) คอร์สเรียนฟรีสำหรับงาน datascience มีสอนภาษา SQL, ภาษา R ของคุณ Kasidis S. (Toy)

https://datarockie.teachable.com/

14) การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP: natural language processing)

https://attapol.github.io/programming/

https://www.youtube.com/c…/UCgNWcPsv0yC94HHVXLjyJ5Q/featured

โดย อ. ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15) ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics)

https://attapol.github.io/compling

โดย อ. ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

=====ต่อมาเป็นหนังสือ=======
1) คู่มือการใช้งาน Weka Explorer (เอาไว้ใช้ทำ ( Data Mining ) เบื้องต้น เขียนโดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

http://dataminingtrend.com/2014/free-weka-book/

2) ตำราเรียน ปัญญาประดิษฐ์ เขียนโดยอาจารย์ บุญเสริม กิจศิริกุล

https://www.cp.eng.chula.ac.th/~boonse…/teaching/ai1.0.2.pdf

3) หนังสือ AI ของแอดมินเอง เกือบลืมแชร์ (ยังไม่เสร็จดี)
http://www.ebooks.in.th/…/AI_เขย่าโลก_(เลคเชอร์_วิชา_Machi…/

4) หนังสือ R for Data Science 2019 ของเพจ DataRockie (มาใหม่ล่าสุด)
https://drive.google.com/…/1VYL0E6TNb1zru-NrCYfySthhA9g0gqt6

———
เนื่องจากศาสตร์ด้านนี้ภาษาที่นิยมตอนนี้มีอยู่ 2 ตัวคือ Python แล้วอีกตัวคือ R เลยมีลายแทงให้เรียนฟรี

==== สอนภาษา R =====
1) สอนภาษา R สอนโดย รศ.ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย
– https://www.youtube.com/watch?
v=UaEtZ5XzVeE&list=PLoTScYm9O0GGSiUGzdWbjxIkZqEO-O6qZ

– https://www.youtube.com/watch…

– https://www.youtube.com/watch…

==== สอนภาษา Python =====
1) ภาษา Python โดย SIPA https://www.youtube.com/watch…

2) บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมสำหรับนิสิต ปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ใช้ Python เป็นพื้นฐาน รหัสวิชา 2110101 Computer Programming (2558-2) สอนโดยดร. สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล จากจุฬาฯ

https://www.youtube.com/playlist…

3) สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Python 3) โดย รศ. ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย จากจุฬาฯ

https://www.youtube.com/playlist…

4) Python โดย Clique Club – ชมรมคลิก ของจุฬา

https://www.youtube.com/playlist…

5) Python เบื้องต้นแบบรวบรัด 30 นาที

https://www.youtube.com/watch?v=UXJ_iogbivw

6) Python programming จากเพจ AlgoAddict – Trading with Intelligence

https://www.facebook.com/…/a.16874542048…/2022801434624855/…

==== หนังสือภาษา Python =====

1) หนังสือเชียวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยไพธอน (Python) ของอาจารย์ ผศ. สุชาติ คุ้มมะณี – ขอแนะนำเล่มนี้เลย

https://isan.msu.ac.th/…/Py…/ProgrammingExpertwithPython.pdf

2) Python ๑๐๑ หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬา เขียนโดยอาจารย์ กิตติภณ พละการ, กิตติภพ พละการ, สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล และ สุกรี สินธุภิญโญ

http://www.cp.eng.chula.ac.th/books/python101

==== เว็บไซต์ ======
1) https://phyblas.hinaboshi.com/ : เว็บนี้น่าจะเป็นเว็บที่รวบรวมเนื้อหา Python, Machine learning , Neural network ที่มีเนื้อหาเป็นภาษาไทยมากสุด ละเอียดสุดแล้วละครับ

2) เนื้อหา machine learning พ่วงด้วย deep learning ของคุณ Peerat Limkonchotiwat มีทั้งหมด 12 parts ครับ
https://medium.com/…/เริ่มเรียน-machine-learning-0-100-intr…

—–ใครอยากแนะนำเพิ่มก็ได้
ถ้ามีเพิ่มก็จะอัพเดตใหม่เรื่อยๆ 
ทุกอย่างผมรวบรวมไว้ที่นี้นะครับ
————————————————————
https://github.com/adminho/learning-it/


เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ไทย thai programmer


Google+

View My Stats