Wednesday, 27 May 2020

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งพัฒนาคนไซเบอร์ หนุนไทยต้องเป็น ASEAN Digital Hub

25 Sep 2018
400

รองนายกฯ ดร.สมคิดฯ ฝากกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งพัฒนาคนไซเบอร์ หนุนหน่วยงานในสังกัดรวมสมองภาคเอกชน ดันไทยเป็น ASEAN Digital Hub

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในสังกัดฯ ซึ่ง ดร.สมคิดฯ กล่าวว่า รัฐบาลต้องการผลักดันนโยบาย Digital Thailand เพื่อยกระดับประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) โดยได้ฝากให้กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งดำเนินการใน 6 เรื่องสำคัญ ได้แก่

  • 1) จะทำอย่างไรให้โครงการ “เน็ตประชารัฐ” มีราคาค่าบริการที่ถูกลง ความเร็วสูงขึ้น และทั่วถึงใช้ได้ทุกจุดของหมู่บ้าน
  • 2) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) 3 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ต้องร่วมมือกับภาคเอกชน ในการสร้างการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
  • 3) ด้านกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลฯ ต้องเร่งกระบวนการด้านกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด เพื่อให้การทำงานต่างๆ ของกระทรวงฯ รุดหน้าไปได้อย่างราบรื่น
  • 4) การดำเนินการจัดหาบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
  • 5) TOT และ CAT ต้องร่วมมือกับภาคเอชน ในการสร้างการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล โดยดึงเอาบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศมาช่วยคิดหลักสูตรการพัฒนาคน และ
  • 6) การผลักดันจัดตั้งแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ต้องเป็นศูนย์กลางในการนำข้อมูลของแต่ละกระทรวงมาเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา สาธารณสุข และการลงทุน ซึ่ง Big Data ถือเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศที่สำคัญ


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ แจงข้อเท็จจริง กรณีเผยแพร่เรื่อง พบโรคอุบัติใหม่ในไทย กาฬโรคม้า
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม Share แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนการใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน Work From Home ในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลฯ มีมติให้ ThaiCERT ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานฯ จนกว่าจะจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯผู้บริหารกรมอุตุฯเฉลิมฉลองอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2563
Google+

View My Stats