Wednesday, 20 November 2019

กระทรวงดิจิทัลฯ เยือนเกาหลี ร่วมประชุม “ASEAN-ROK High Level Dialogue on Infrastructure”

05 Sep 2019
92

กระทรวงดิจิทัลฯ เยือนเกาหลี ร่วมประชุม “ASEAN-ROK High Level Dialogue on Infrastructure” โดยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุม “ASEAN-ROK High Level Dialogue on Infrastructure” ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable Smart City” ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยและประธานที่ประชุม ASEAN Smart City Network (ASCN) ร่วมกับผู้แทนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ COEX Inter Continental ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

โดยในการประชุมครั้งนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานร่วม (Co-Chair) กับ นาย Kim Kyung Wook รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และขนส่ง สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับการประชุม ASEAN-ROK จัดควบคู่กับงาน Global Infrastructure Cooperation Conference 2019 and World Smart City Expo 2019 เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี

ซึ่งมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อตอบรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเมือง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอัจฉริยะ การเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่ง พลังงานสีเขียว และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสนี้ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และขนส่ง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยด้วย

 

 จากนั้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Global Infrastructure Cooperation Conference  (GICC) 2019 โดยมีนาย Ban Ki-moon อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ร่วมเป็น Keynote Speaker มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างชาติและผู้ประกอบการสาธารณรัฐเกาหลีในสาขาต่างๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม การเงิน และเมืองอัจฉริยะ  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานรัฐตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนจากทั่วโลกกว่า 400 คน


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์จาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด มาให้ความรู้สู่ การเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล
กระทรวงดิจิทัลฯ กระชับความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐากถาในงานสัมมนา TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection
กระทรวงดิจิทัลฯ หารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เน้นความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี 5G
กระทรวงดิจิทัลฯ ชูบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองรับข้อกำหนดตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA Privacy for All
Google+

View My Stats