Friday, 20 September 2019

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน “Live Beyond” ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

โดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ LET จัดขึ้น เพื่อเปิดตัวในฐานะ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ ชั้นนำที่สามารถบูรณาการเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเหนือระดับ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond Security โชว์ 4 กลุ่มงานไฮเทค ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผสานแพลทฟอร์มอัจฉริยะ และเสริมศักยภาพงานรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ยังเป็นการโชว์ความเป็นผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ทั้งการออกแบบ บูรณาการระบบสารสนเทศ (System Integration Service) ระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่น รวมถึงงานบริการบำรุงรักษาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของเซอร์วิส โพรไวเดอร์ ที่ให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบโทเทิ่ล โซลูชั่นส์ (Total Solution) สอดรับกับประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ ระดมสมอง เตรียมพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565
กระทรวงดิจิทัล ร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น Startup InnoSpace
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ปอท. เปิด “ปฏิบัติการทลายล้างข่าวปลอม 09.09.2019”
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาในงาน “Innovate Canada-ASEAN”
กระทรวงดิจิทัล ชูแคมเปญ “อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา” เน้นภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามีความสำคัญยิ่งต่อการเตือนภัย
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานวัน “ต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทย” “รวมพลัง อาสาสู้โกง”
Google+

View My Stats