Wednesday, 13 November 2019

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน “Live Beyond” ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

โดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ LET จัดขึ้น เพื่อเปิดตัวในฐานะ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ ชั้นนำที่สามารถบูรณาการเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเหนือระดับ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond Security โชว์ 4 กลุ่มงานไฮเทค ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผสานแพลทฟอร์มอัจฉริยะ และเสริมศักยภาพงานรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ยังเป็นการโชว์ความเป็นผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ทั้งการออกแบบ บูรณาการระบบสารสนเทศ (System Integration Service) ระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่น รวมถึงงานบริการบำรุงรักษาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของเซอร์วิส โพรไวเดอร์ ที่ให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบโทเทิ่ล โซลูชั่นส์ (Total Solution) สอดรับกับประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 


Related posts
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐากถาในงานสัมมนา TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection
กระทรวงดิจิทัลฯ หารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เน้นความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี 5G
กระทรวงดิจิทัลฯ ชูบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองรับข้อกำหนดตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA Privacy for All
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ สื่อยุคดิจิทัล จุดจบหรือเริ่มต้นใหม่
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ หารือแนวทางสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลกับเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสิงคโปร์
Google+

View My Stats