Wednesday, 27 May 2020

4 ปัจจัยสำหรับการนำ Big Data มาช่วย SMEs

18 Apr 2019
389

ความสำคัญของ Big Data นั้นไม่ได้อยู่ที่จำนวนข้อมูลที่มีแต่อยู่ที่วิธีการใช้ข้อมูลที่ได้มาให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่ามากที่สุด แต่ละองค์กรจะมีวิธีการใช้ข้อมูลในแบบของตัวเอง หากได้ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรได้มากขึ้นเท่านั้น

4 ปัจจัยสำหรับการนำ Big Data มาช่วย SMEs

1. เข้าใจลูกค้า

เพราะจะรู้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างไรบ้าง มีปัจจัยในการตัดสินใจอะไร รวมไปถึงแนวโน้มในการเลือกซื้อสินค้าใกล้เคียง ทำให้สามารถทำนายพฤติกรรมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด

2. เข้าใจตลาด

นอกจากทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าแล้ว สิ่งที่มองเห็นด้วยก็คือเทรนด์ความนิยมหรือเข้าใจสภาพของตลาดในขณะนั้นได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวางแผนทำการตลาดได้อย่างดี

3. เข้าถึงอนาคต

เมื่อรู้เทรนด์ของตลาดปัจจุบันแล้วก็สามารถคาดการณ์เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เพราะข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะมีกระแสหรือแนวโน้มบางอย่างที่ปะปนอยู่ในนั้นด้วย นอกจากทราบแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วยังช่วงให้วางแผนรับมือ ปรับตัวได้ก่อนเวลา

 


Related posts
DEPA คลอดมาตรการที่สอง ตั้งเป้าช่วย SMEs หาบเร่ แผงลอย เกษตรกร ชุมชน รวมกว่า 7,500 ราย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล สู้ภัยเศรษฐกิจ-COVID-19-วิกฤติภัยแล้ง
“GBDi” ร่วมลงนาม “ธนาคารออมสิน” ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลขนาดใหญ่
DEPA หารือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หาแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีสำหรับร้านค้าปลีกสู่ “Smart โชวห่วย”
กระทรวงดิจิทัลฯ ลงนามร่วมกระทรวงแรงงานใช้ BIG DATA พัฒนากำลังคน
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จัดประชุมความร่วมมือการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2562
7บทบาทของดาต้า ในปี 2020 เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทาง Martech ของประเทศ
Google+

View My Stats